sp.a-Volksvertegenwoordigers Dirk Van der Maelen en Said El Khadraoui moedigen de federale regering aan een voluntaristisch buitenlands beleid uit te stippelen. Via een resolutie moedigen ze de federale regering om tot een erkenning van Palestina binnen de grenzen van voor 1967, over te gaan.

"De recente revoluties in de Arabische wereld zijn voor de Palestijnen een mogelijke opstap naar een hoopvolle en rechtvaardige toekomst", zeggen Dirk Van der Maelen en Saïd El Khadraoui. "Een principiële erkenning van een onafhankelijke Palestijnse staat binnen de grenzen van voor 1967 is een symbolisch initiatief. Een Belgische erkenning moet daarom geïnterpreteerd worden als een bijdrage tot een eerlijk en evenwichtig akkoord tussen beide partijen."

"Zowel de Jasmijnrevolutie in Tunesië als de Nijlrevolutie in Egypte hebben getoond hoe universeel het verlangen naar vrijheid en respect voor de mensenrechten is", zeggen Dirk Van der Maelen en Saïd El Khadraoui in een vrije tribune op De Wereld Morgen. "We kunnen niet anders dan blij zijn dat ons land mee het voortouw nam in de acties op VN-niveau tegen het regime van kolonel Khaddafi."

Van der Maelen en El Khadraoui hopen dat er in de rand van de Speciale Europese Top over Libië ook aandacht zal gaan naar die andere heikele kwestie: de erkenning van de Palestijnse staat binnen de grenzen van voor 1967.

"Begrijp ons niet verkeerd: we vinden het heel belangrijk dat de Europese Top besluit dat mensenrechten belangrijker zijn dan handelsbelangen en dat er enkel ondersteuning kan komen als er respect is voor de rechtsstaat, voor mensenrechten en voor goed bestuur. Maar we vinden het wel jammer dat Palestina altijd uit de boot blijkt te vallen. Het verleden leert dat een duidelijk signaal weinig waarschijnlijk is. We zien hoe de EU, als belangrijkste handelspartner van Israël, de hefbomen waarover ze beschikt tot op heden niet wil gebruiken. Het lijkt er op alsof in de bilaterale relaties met Israël de economische belangen in de praktijk wel blijven primeren op de fundamentele mensenrechten en democratische vrijheden. En de vraag is maar of dit, ondanks nieuwe engagementen, in de nabije toekomst zal veranderen."

Van der Maelen en El Khadraoui stellen vast dat heel wat landen ondertussen al de onafhankelijke Palestijnse staat erkenden. "Ondertussen erkenden al 120 landen een onafhankelijke Palestijnse staat. In december 2010 kwamen Brazilë, Argentinië, Bolivia, Ecuador en Chili erbij op de lijst. In 2011 kwamen daar nog Peru, Rusland, Uruguay, Paraguay, Suriname en Guyana bij. Maar de VS en de Europese Unie blijven vasthouden aan een erkenning ‘ten gepaste tijde'. Ook wij pleiten in eerste instantie voor het voortzetten van de vredesgesprekken en een onderhandeld compromis tussen beide partijen. Een duurzame vrede en een werkbare Palestijnse staat kunnen inderdaad alleen via onderhandelingen tot stand komen."

Dirk Van der Maelen - Kamerlid sp.a

Said El Khadraoui - Europees parlementslid sp.a