De BOB-controles zullen worden geëvalueerd op hun efficiëntie. Touring is alvast vragende partij. Ook sp.a vraag om een doorlichting. "Er moet meer gecontroleerd worden 's nachts, want dan gebeuren de meeste ongevallen met zware letsels", zegt Karin Temmerman, fractieleidster van de socialisten in de Kamer. 

Als je cijfers bekijkt, dan kan je alleen maar vaststellen dat er in ons land elk jaar meer alcoholcontroles plaatsvinden. Het jongste jaar waren er dat 76.195, of 208 per dag. Dat waren er dagelijks 60 meer dan het jaar voordien. Uit een analyse blijkt echter dat de plaatsen en de tijdstippen van de controles soms zinloos zijn. Om de quota te halen die door de overheid worden opgelegd, doen veel politiediensten chauffeurs overdag blazen, en dan nog op plaatsen waar er veel verkeer is. Meer dan 40 procent van de BOB-controles worden tussen 8 en 16 uur gehouden.

"Het wordt tijd dat de BOB-controles eens grondig geëvalueerd worden", zegt Karin Temmerman, fractieleidster van sp.a in de Kamer. "Binnen de Europese Unie is ons land nog altijd een slechte leerling op het vlak van verkeersveiligheid. We hebben nog altijd meer verkeersdoden dan Nederland, Frankrijk en Duitsland. Rijden onder invloed van alcohol, te snel rijden en het niet dragen van de gordel zijn de belangrijkste oorzaken. Dat bewijzen onderzoeken al járen. Uit studies in ziekenhuizen blijkt dat maar liefst een vierde van alle ongevallen met zware letsels te wijten is aan rijden onder invloed tijdens (weekend)- nachten."

Maat voor niets

Temmerman vindt dat er bijgevolg meer moet worden gecontroleerd tijdens de nacht. "Als mensen weten dat de pakkans dan groot is, dan zullen ze ook hun gedrag veranderen. Dat zal ongetwijfeld het aantal zware ongevallen doen afnemen. Dat is de bedoeling van de controles. Daarom moeten ze worden aangepast."

Ook Danny Smagghe, woordvoerder van Touring, wil verandering. "We hebben een zitje in de raad van bestuur van het BIVV en zullen aandringen op een grondige doorlichting, want nu zijn de BOB-controles vaak nutteloos", zegt hij. "We dringen al langer aan op het spreiden van de controles. Meer controles 's nachts en in buurten van uitgaanscentra waar chauffeurs mogelijk alcohol nuttigen. Het heeft geen zin om 's morgens om 8 uur mensen te controleren die naar hun werk rijden. Er zal af en toe wel iemand tegen de lamp lopen, maar procentueel zal het niet veel voorstellen. Je raakt daarmee ook de risicochauffeurs niet. Controles die enkel tot doel hebben om quota te halen, dragen niet bij tot de verkeersveiligheid."

Staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet (cdH) wil voorlopig niet reageren. "De organisatie van de BOB-controles is onze bevoegdheid niet. Daarmee is Binnenlandse Zaken belast", zegt zijn woordvoerster. Bij Binnenlandse Zaken willen ze de controles wel evalueren. "Maar daarover zullen we pas volgende week communiceren." Intussen is wel duidelijk dat iedereen aanvoelt dat de huidige BOB-controles vaak een maat voor niets zijn.

Bron: José Masschelin, Het Laatste Nieuws, 28/11/2013

Bekijk ook het item met tussenkomst van Karin in het VTM-nieuws (27/11/2013, 13u): http://nieuws.vtm.be/binnenland/69514-vab-bob-campagne-moet-anders