Ook geschrokken van het cijfer van de tien verkeersdoden alleen al dit weekend? “Dit vreselijke cijfer is een wake up call”, zeggen Karin Temmerman en Joris Vandenbroucke. “Ons land is en blijft een achterblijver als het op verkeersveiligheid aankomt. Al bijna 25 jaar is er een wettelijke basis voor het puntenrijbewijs, laten we er nu eindelijk werk van maken. Het rijbewijs met punten, het systeem waarbij verkeersovertredingen worden beboet met punten, en het rijbewijs wordt ingetrokken als de automobilist een bepaald puntentotaal bereikt, is een essentieel onderdeel van een integraal verkeersveiligheidsbeleid.” De invoering van het rijbewijs met punten wordt gehinderd door de gebrekkige uitwisseling van informatie tussen politie en justitie. “Efficiënte databanken die snelle en correcte informatie uitwisselen zijn dan ook cruciaal”, zegt Karin Temmerman. “Er is nog steeds geen databank ‘verkeersovertredingen’. Nu worden minnelijke schikkingen en onmiddellijke inningen nergens bijgehouden. Pas als deze databank er is én er is een koppeling met de databanken op het niveau van de politierechtbank, kan het rijbewijs met punten er komen.” We blijven één van de slechte leerlingen uit de Europese klas als het op verkeersveiligheid aankomt. De voorbije jaren hebben we het aantal verkeersdoden drastisch zien dalen. Maar de doelstellingen van 630 verkeersdoden in 2015 en 420 in 2020 lijken veraf. “20 van de 28 lidstaten doen het beter dan ons op het vlak van verkeersveiligheid”, aldus Joris Vandenbroucke. “We moeten absoluut een versnelling hoger schakelen in ons verkeersveiligheidsbeleid. Met het puntenrijbewijs vangen we drie vliegen in één klap: het draagt bij tot preventie van onveilig gedrag door de kans op strafpunten; het draagt bij tot een betere aanpak van recidive en we kunnen er goede automobilisten mee belonen.” “Touring bekampt de invoering van het puntenrijbewijs met drogredenen. Verkeersveiligheid komt al jaren als hoofdbekommernis naar voren in bevragingen van de bevolking. Logisch, want het gaat ons allemaal aan. We mogen dan ook geen maatregel onbenut laten om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zeker niet als deze zijn nut al bewezen heeft”, besluiten Karin Temmerman en Joris Vandenbroucke.