Niets makkelijker dan online-shoppen. Helaas heeft dit een negatief effect op de leefbaarheid in vele wijken. Dagelijks zie je ze rijden in Groot-Leuven of beter gezegd racen. Door de populariteit van webwinkelen slibben woonwijken dicht met koeriers en bestelbusjes. Leuven moet zich gaan bemoeien met dit soort transport op haar grondgebied. Er zal toch op één of andere manier moeten gezorgd worden dat het huis-aan-huistransport lokaler georganiseerd wordt vanuit een centrale, milieuvriendelijke oplossing. Een centraal afhaalpunt maar ook afhaalpunten per wijk zijn mogelijke denkpistes. Als het van Mich De Winter, William Trappeniers en Mattias Langens afhangt onderneemt de stad snel actie en bouwt ze op korte termijn een Stadsdistributiecentrum op Leuven-Noord.

Iedereen kent het wel. Iets online bestellen voor 23.00u, de volgende dag al thuis geleverd. Besteldiensten rijzen tegenwoordig als paddestoelen uit de grond: Coolblue, HelloFresh, restaurants en lokale winkeliers die aan huis leveren en pakketdiensten als PostNL, DPD, UPS en DHL die pakketjes van o.a. Bol.com, Amazon, etc. afleveren. 

Mich De Winter - fractieleider sp.a Leuven -  maakt zich zorgen over de groei van het aantal pakketbezorgers. ‘Ik ben niet tegen online-shoppen maar afgelopen maanden heb ik in een gemiddelde Kesselse woonwijk eens zitten turven: elf tot veertien verschillende bestelbussen per dag. En sommige daarvan komen dagelijks wel drie keer in dezelfde straat. Dat gaat dus snel naar gemiddeld veertig besteldiensten per dag. Toch rampzalig voor de leefkwaliteit én veiligheid van de woonwijk, lijkt me!’ 

En het wordt nog drukker. ‘Lokale winkeliers laten zich - terecht overigens - niet meer de kaas van het brood eten door webshops en bezorgen nu ook zelf, net als restaurants. Ook supermarkten zoals Carrefour, Albert Heijn,... starten hun eigen bezorgdienst. Daarbij komt er nog een toenemend aantal aanbieders van maaltijdboxen.’ aldus William Trappeniers en Mattias Langens (bestuursleden  sp.a Leuven). Dat lokale winkels mee op de digitale kar springen is goed maar het wordt er dus niet rustiger op. 

Leefbare wijken in Leuven 

Buurtbewoners beginnen het probleem ook in te zien. En niet alleen de thuiswerkers die de hele dag pakjes voor hun buren aannemen. Ook vanuit het oogpunt van veiligheid moeten we naar oplossingen zoeken om de wildgroei aan bestelbussen op te vangen. Want vergeet niet, veel chauffeurs worden per afdroppunt vergoed. Het komt er dus op aan om zo snel mogelijk van afleverpunt naar afleverpunt te rijden. Een race tegen de tijd! 

Waarom zou Leuven zich niet gaan bemoeien met dit soort transport op haar grondgebied? We zullen toch op één of andere manier moeten zorgen dat het huis-aan-huistransport lokaler georganiseerd wordt vanuit een centrale, milieuvriendelijke oplossing. Een centraal afhaalpunt maar ook afhaalpunten per wijk zijn mogelijke denkpistes.

In Vlaanderen zetten enkele vervoerders reeds stappen naar bezorging die beter in de wijk past. Ook zo in Leuven: het Belgische Bubble Post begon enkele jaren geleden al met vrachtfietsen, City Depot deed ongeveer hetzelfde. Allemaal goede initiatieven, helaas braken ze tot nu nog niet door. Nochtans blijkt uit onderzoek dat een derde tot de helft van alle bestellingen zich leent voor duurzame leveringen met o.a. 'cargobikes'. Vraag maar eens na bij onze eigen Leuvense fietskoerier Dirk. 

Het probleem is dat vandaag niemand de regie voert. Er moet een soort algemene regeling komen voor de belevering van woonwijken. Nu wil iedereen het voor zichzelf oplossen, terwijl het veel slimmer is om het te zoeken in een soort Über-achtige oplossing. Uiteraard kunnen we dit als stad niet alleen oplossen. 

Naar Leuvense oplossingen 

De hele pakjesketen moet opnieuw worden uitgevonden, zowel op een hoger beleidsniveau als op het lokale niveau.  Als stad kunnen we wel voorzien in een fijner vertakt distributienetwerk met ophaalpunten net buiten de stad en meer verzamelpunten in woonwijken. We schakelen de Leuvense buurtcentra in of werken meer samen met publieke instellingen. En waarom gaan we geen samenwerking aan met sociale economie-projecten zodat mensen werkervaring kunnen opdoen om later naar de reguliere arbeidsmarkt door te stromen? Daar waar we lokaal een stap voorwaarts kunnen zetten moeten we dit doen voordat hele woonwijken overspoeld worden door ‘camionettes’. Maar cruciaal is nu werk te maken van een Leuvens stadsdistributiecentrum op Leuven-Noord.