Deze week was er de voorstelling van de thermografische foto (warmtefoto) van Brugge. Vanaf nu kan elke Bruggeling in het energieloket van het Huis v/d Bruggeling terecht hoe het zit met de dakisolatie van zijn/haar woning. Met deze foto willen we de stad aanzetten tot actie rond alle mogelijke energiebesparende maatregelen!

Op zondag 4 en maandag 5 december 2016 nam een speciaal uitgerust vliegtuigje een thermografische foto (warmtefoto) van Brugge. Het vloog 's nachts over de stad en bracht met een thermische camera het hele grondgebied in kaart. Dit initiatie maakt deel uit van een totaalproject  waarvoor De Schakelaar en Stad Brugge samenwerken. Tegen 2020 moeten alle daken immers geïsoleerd zijn.

Honderd vrijwilligers engageerden zich om tijdens deze nachten verschillende temperatuurmetingen te doen en een uitgebreide vragenlijst in te vullen. Zonder hun hulp was dit project niet mogelijk geweest. Alle gegevens zijn nu geanalyseerd en de thermografische foto is volledig afgewerkt. Elke Bruggeling kan in het energieloket van De Schakelaar (Huis van de Bruggeling) terecht om te kijken hoe het zit met de dakisolatie van zijn of haar woning, hoeveel warmte eruit ontsnapt en waar dat gebeurt. De medewerkers van De Schakelaar helpen om de kleuren op de foto te interpreteren en tot een correct beeld van de situatie te komen. 

Je kan een afspraak maken in het Huis van de Bruggeling om jouw dak te komen bekijken. De mensen van De Schakelaar bieden een totaalpakket aan hulp. Ze helpen met het raadplegen van de foto en staan je bij om minder goede situaties aan te pakken: hoe je dak isoleren, hoe premies aanvragen...

Het nemen van de warmtefoto kadert in het klimaatplan van Stad Brugge en wordt gecombineerd met allerlei acties over isolatie die energiekost en energieverspilling tegengaan. Met deze foto wil de stad aanzetten tot actie. Dakisolatie is in 2020 overal verplicht. Hoe sneller je iets onderneemt, hoe hoger de premie waarvan je nog kunt genieten!

Bovendien voert De Schakelaar sinds het begin van dit jaar renovatiescans uit. Een energiedeskundige komt bij je thuis en onderzoekt alle mogelijke energiebesparende investeringen. Hij bekijkt welke ingrepen primeren en hoeveel die ongeveer zullen kosten, inclusief alle mogelijke premies.

Pablo Annys, schepen van energie - stad Brugge