Op de laatste gemeenteraad heeft sp.a raadslid Evelyn Bouchaert gepleit voor een verdere uitbouw van de strijd tegen kinderarmoede.

In opdracht van de stad werd een studie gedaan betreffende ouders en kinderen in (kans)armoede. En zoals verwacht is er ook in Ieper kinderarmoede vast te stellen. De Vlaamse Regering middelen kende dan ook middelen toe voor de opmaak en uitvoering van een lokaal kinderarmoedebestrijdingsplan.

sp.a wil dat de stad zich actiever engageert om dit probleem aan te pakken. Ook in onze stad zijn er immers veel mensen die kans maken om ooit in de armoede terecht te komen. Eén tegenslag kan voldoende zijn. werkloos worden, ziek worden of een echtscheiding meemaken kan volstaan om niet meer rond te komen, om de kinderen niet langer een onbezorgde jeugd te kunnen geven.

De cijfers tonen aan dat in Ieper zowel het aantal geboortes in kansarme gezinnen, als het aantal kinderen dat opgroeit in een gezin met een laag inkomen de laatste jaren is verdubbeld. Deze stijging doet zich ook voor in de rest van Vlaanderen, maar nergens in die mate.

Evelyn deed daarom een aantal voorstellen die reeds op korte termijn kunnen gerealiseerd worden: 

* De onderwijscheque: de maandelijkse schoolfactuur is een zware dobber voor heel wat gezinnen. De stad kan bij aanvang van het volgend nieuwe schooljaar een financiële tegemoetkoming  voorzien voor de aankoop van schoolgerief.

* De 1€ maaltijd: wij herhalen ons pleidooi voor 1 euro-maaltijden. Een eerste stap zou kunnen zijn deze aan te bieden voor kinderen die op school een warme maaltijd nuttigen. 

Daarbovenop moeten er ook maatregelen genomen worden die op langere termijn ademruimte geven aan mensen in armoede:

* Een sociaal restaurant: op deze manier heeft iedereen toegang tot een fatsoenlijke maaltijd tegen een aangepast tarief en kan er bijkomende tewerkstelling gecreëerd worden voor mensen uit kansengroepen. Door deze ervaring vergroten ze hun kansen op reguliere tewerkstelling.

* Een aanmoedigingspremie voor eigenaars die hun woning verhuren via het sociaal verhuurkantoor. Deftig en betaalbaar wonen blijft voor velen probleem nr 1.

* Begeleiding en ondersteuning van kwetsbare scholieren en studenten bij hun studies. Een volwaardig diploma is de garantie op een goede job en dus bij uitstek de uitweg uit de armoede.

Wij hopen dat het stadsbestuur is wakker geschud door de cijfers uit het rapport en zich bereid toont onze voorstellen grondig te onderzoeken.