Sinds jaar en dag vinden wij dat wie met pensioen gaat na een leven hard werken, recht heeft op een pensioen dat armoede voorkomt en een comfortabel leven mogelijk maakt. De regering Michel denkt daar echter anders over. Door hun pensioenhervormingen moeten mensen langer werken voor een lager pensioen. “Dat is onbegrijpelijk en totaal onaanvaardbaar”, vindt Karin Temmerman.

Lees hier in ons digitaal ledenblad Kd hoe Karin Temmerman wil werk maken van een echte pensioenhervorming.