(Cyber)pesten verwoest mensenlevens. Helaas krijgen we de problematiek niet onder controle en blijft een integraal, krachtdadig beleid uit. Naar aanleiding van de Week tegen Pesten riep ik minister Vandeurzen in de plenaire vergadering nogmaals op om werk te maken van een Kenniscentrum tegen (Cyber)Pesten, dat middelen krijgt om onderzoek te doen en de juiste oplossingen aan te reiken op maat van elke doelgroep en dus naar elke jeugdvereniging of sportclub, school, bedrijf, middenveldorganisatie, … die voor ondersteuning aanklopt.

Er worden momenteel reeds verschillende initiatieven ontplooid, zowel in de beleidsdomeinen Welzijn en Onderwijs als in Jeugd en Media, maar die losse flodders schieten hun doel voorbij.  

Er is nood aan een meer gecoördineerde en transversale aanpak van (cyber)pesten. Daarom deed ik reeds twee keer een aanzet met een voorstel van resolutie. De meest recente versie, die de meerderheid zelfs niet ten gronde wou bespreken, kan je er hier op naslaan.