Nu nog maar eens blijkt dat er steeds meer mensen alleen wonen, pleit Rob Beenders voor een doorgedreven 'single-toets' bij beslissingen. “Het is fout te denken dat een Vlaams gezin standaard bestaat uit papa, mama en twee kindjes. Alleenstaanden worden nog steeds overdreven financieel gediscrimineerd en dat moet stoppen”, aldus Rob Beenders.

Tegen 2060 zal de helft van alle Belgische huishoudens uit één persoon bestaan. Vorig jaar was dat nog maar één op de drie. Voor rob Beenders is dat het zoveelste bewijs dat het beleid meer aandacht moet besteden aan het  toenemend aantal mensen die alleen wonen. 

"Het is de hoogste tijd dat het beleid realisme aan de dag legt qua gezinssamenstelling”, zegt Rob Beenders. “Het is absoluut niet meer de norm te denken dat een Vlaams gezin bestaat uit mama, papa, kindje. De samenleving verandert, de regelgeving niet.” 

“Het Vlaamse beleid houdt nauwelijks rekening met die groeiende groep. Dat merk je aan de nieuwe waterfactuur en de Turteltaks. Daarom moet de regering een doorgedreven single-toets doorvoeren. Het kan niet langer zijn dat er bij financieel zwaarwichtige beslissingen onrechtvaardige gevolgen zijn voor alleenstaanden", besluit Rob Beenders.