Een bruisende sfeer creëren op de Centrale Werkplaatsen, het nieuwe hart van Kessel-Lo. Dat is de bedoeling van de tijdelijke invulling van de historische spoorweghal 5, in afwachting van de definitieve restauratie. Voor die invulling gingen de stad en het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) op zoek naar uitbaters. Een onafhankelijke jury koos nu uit vijf ingediende voorstellen voor het project van een breed partnerschap van lokale organisaties en bedrijven. ‘HAL 5’ is de even sterke als evidente naam van het project dat de hallen zal omvormen tot een stedelijke broed- en ontmoetingsplek voor buurt en stad. 

Om de tijdelijke invulling mogelijk te maken, liet het AGSL afgelopen jaar instandhoudingswerken uitvoeren om de 19de eeuwse spoorweghal langs de Diestsesteenweg water- en winddicht te maken en te voorzien van elektriciteit. “Omdat het nog minstens vijf jaar zal duren vooraleer we de noodzakelijke Vlaamse subsidies voor de definitieve restauratie zullen ontvangen, wilden we deze schitterende plek met een oppervlakte van bijna 2500 m² niet langer onbenut laten”, vertelt schepen van vastgoed Mohamed Ridouani. “Tijdelijk gebruik biedt de kans om volop te ontdekken wat het potentieel van deze plek is. Bovendien kan het nu al een positieve dynamiek teweeg brengen in de nieuwe stadswijk.”

Creativiteit en nieuwe stedelijkheid stimuleren

Het AGSL ging op zoek naar uitbaters die zowel de hal als de buitenruimte in concessie wilden nemen. “Het gaat om betaalbare ruimte, die we aanbieden om creativiteit en duurzame stedelijkheid te ondersteunen, één van de speerpunten van Leuven Mindgate Creativity”, zegt Ridouani. “We hebben weinig voorwaarden opgelegd i.v.m. de invulling. We wilden wel een goeie mix aan activiteiten die een meerwaarde zijn voor de buurt en deze centrale plek in Kessel-Lo laten opleven.”

De leegstaande historische hallen omvormen tot een bruisende, stedelijke en duurzame broedplaats met ruimte voor experiment, dat vormt de ambitieuze missie van ‘Hal 5’. Het programma is opgebouwd rond vier thema’s: voeding, beweging, samenlevingsopbouw en duurzaam ondernemen. Hierbij wordt nadrukkelijk ingezet op samenwerking en kruisbestuiving tussen diverse lokale partners en initiatieven met een duidelijke meerwaarde voor plek, buurt en stad. Het project bouwt verder op het initiatief van het tijdelijk buurtpark Central Park 3010 en zal ruimte bieden voor buurtversterkende initiatieven. Met dit project sluit Leuven zich aan bij steden als Gent, Antwerpen en Brussel waar tijdelijke projecten zoals Dok Gent, Rabot of Parckfarm Tour&Taxis en plekken zoals Park Spoor Noord hun meerwaarde reeds duidelijk tonen. Bedoeling is om tegen de zomer HAL 5 te openen voor het grote publiek.

Een mix aan vaste en evenementiële activiteiten: van foodmarkt, bewegingshal tot stadslandbouw

Concreet bestaat het project ‘Hal 5’ eigenlijk uit drie hallen: (1) een polyvalente hal die ingezet wordt voor evenementiële activiteiten met respect voor de buurt zoals een lokale foodmarkt, urban garageverkoop of culturele voorstellingen (geen fuiven of luide optredens) maar ook apart gehuurd kan worden door diverse organisaties en buurtverenigingen, (2) een tussenhal die bestemd wordt als bewegingshal en zal ingevuld worden door Cirkus in Beweging met o.a. Parkour en We’re All Athletes en (3) een grote hal met een binnenplein waarrond de voedingscluster en de duurzame ondernemingen zich organiseren. Naast vaste gebruikers zoals The Food Hub, Sociale Kruidenier, Arktos, Riso Vlaams-Brabant, Plant- en Houtgoed, ... zullen ook een centrale bar, een bakkerij en eetgelegenheden terug te vinden zijn in deze hal. De Kapblok en het Streekhuis vormen structurele partners voor de evenementiële werking, Miss Miyagi voor het projectmanagement. Daarnaast zijn er reeds heel wat contacten met organisaties en verenigingen die occasioneel gebruik willen maken van de faciliteiten van de hallen. De ruimte rond de hallen zal ingericht worden als aangename verblijfsruimte en een zone voor stadslandbouw, beheerd door The Food Hub.

Interesse om mee te doen?

De uitbaters van ‘Hal 5’ zijn steeds op zoek naar boeiende partners die enthousiast zijn over het project en het bijkomend willen versterken als eindgebruiker of huurder. Geïnteresseerden zullen ook mee kunnen investeren in het project via het systeem van winwinleningen.

Contacteren kan via info@hal5.be en hou zeker ook de website www.hal5.be en de sociale media in de gaten!