Ocmw voorzitter Rudy Coddens beaamde dat in de beginperiode het project moeilijk op gang kwam. Slechts 1 huisvestingsmaatschappij verleende aanvankelijk haar medewerking, maar daar komt nu verandering in. Iedere woning die zo (tijdelijk) kan bewoond worden helpt een gezin uit een precaire huisvestingssituatie. Er zijn ook al succesvolle doorstromingen naar de reguliere huisvestingsmarkt. Astrid vindt het een goede keuze om extra energie en financiële middelen in te zetten, zij moedigde aan om hier verder werk van te maken. Bevoegd schepen Balthazar schat in dat tegen eind 2016 ongeveer 45 woningen en 30 woonbuddy’s operationeel zullen zijn.