Sinds enkele dagen is de tijdelijke sluis in Harelbeke geopend. Vanaf midden augustus wordt de oude sluis afgebroken en start de bouw van de nieuwe, grotere sluis. Tezelfdertijd raakte bekend dat de nieuwe brug in Kuurne hoger wordt dan verwacht.

In Harelbeke zijn grootschalige werkzaamheden bezig voor de bouw van een volledig nieuwe sluis, die 230 meter lang en 12,5 meter breed wordt. Het gaat om een van de meest ingrijpende infrastructuurwerken in Vlaanderen. Goed voor een prijskaartje van 130 miljoen euro op een totaalbudget van 350 miljoen euro voor de volledige Leiewerken in het kader van het Europees project Seine-Schelde.

Het project moet de binnenvaart mogelijk maken voor schepen van 4.500 ton tussen het bekken van de Seine in Frankrijk en het Scheldebekken in Vlaanderen. De nieuwe sluis is geschikt voor duwkonvooien met een lengte tot 185 meter en krijgt middendeuren zodat kleinere schepen sneller kunnen worden geschut. Om de nieuwe sluis te realiseren, is eerst werk gemaakt van een tijdelijke stuw zodat er tijdens de werken altijd scheepvaart mogelijk is op de Leie. De bouw van de tijdelijke sluis ging in de zomer van 2015 van start. De aannemer had iets minder dan een jaar nodig om ze af te werken. Sinds vorige week kunnen schepen via de tijdelijke sluis passeren. Vanaf half augustus start de afbraak van de oude sluis. Tegen de zomer van 2017 moet de nieuwe sluis af zijn.

HOGER DAN VERWACHT

In het kader van het project past ook de verhoging van de brug Harelbeke-Kuurne. Die is nu gepland voor de tweede helft van 2017. Dit maakte Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Ben Weyts eerder bekend in zijn lijst van geplande werken. De brug zou aanvankelijk 20 centimeter hoger worden. Geruchten deden echter de ronde dat de brug nog hoger zou worden dan aanvankelijk voorzien. Burgemeester Alain Top (SP.A/Groen) van Harelbeke maakt zich hierover zorgen. “De brug oprijden van de kant Harelbeke is nu al een hele opgave. Als de brug nog steiler wordt, zal deze nog moeilijker te beklimmen zijn”, zegt Top, die zijn bezorgdheid deelde met SP.A-parlementslid Tine Soens uit Kortrijk. Zij vroeg hierover meer uitleg aan minister Weyts. “De minister bevestigt dat de brug inderdaad een halve meter moet verhoogd worden om over de volledige breedte van het toekomstige vaarprofiel een vrije hoogte van 7 meter te bereiken”, zegt Tine. Uit een gedetailleerde opmeting blijkt dat de brug niet symmetrisch is. De opmeting van 2002 met één richtwaarde gaf dus een vertekenend beeld. “De voorontwerpstudie van Kuurnebrug loopt nog. Minister Weyts belooft dat bij de verdere studie de nodige aandacht zal worden geschonken aan de diverse verbindingen met de aanpalende straten, rekening houdend met het toelaatbare hellingspercentage voor fietsers.” Wat de precieze impact zal zijn op de uitvoering van de Tweebruggenstraat moet nog afgewacht worden. Burgemeester Top volgt het in elk geval van nabij op. “De komende tijd zal ik alles in het werk stellen om een goeie en veilige inrichting van de Tweebruggenstraat en Vlasstraat te vragen aan Waterwegen en Zeekanaal. Het oprijden van Kuurnebrug moet doenbaar blijven voor alle fietsers”, zegt hij. (PVH)

Dit artikel verscheen eerder in de Krant van West-Vlaanderen.