Begin vorige maand was er in Zevekote, in West-Vlaanderen, een ernstig incident met het vrijkomen van een grote hoeveelheid salpeterzuur uit de mestverwerkingsinstallatie bij een groot varkensbedrijf. De gifwolk die ontsnapte zorgde voor een grote mobilisatie van hulpdiensten en de evacuatie van honderden mensen.

De burgemeester van Gistel, Bart Halewyck, drukte de ernst van de situatie een week later als volgt uit: “Als die tank maar in de late namiddag of in de avond was gevuld, dan was de gifwolk in de nacht ontstaan en dan werd iedereen ‘s ochtends wakker met kapotte longen.”

“Net als velen was ook ik verrast te vernemen dat op een landbouwbedrijf dergelijke grote hoeveelheden van een toch wel gevaarlijk product aanwezig zijn en dat zuren zelfs gangbaar en voor de werking noodzakelijk zijn op een mestverwerkingsinstallatie.”, aldus Vlaams parlementslid Tine Soens (sp.a).

Tine Soens is het eens met de burgemeester van Gistel wanneer hij stelt dat we aan een echte ramp ontsnapt zijn en stelt dat we uit de gebeurtenissen in Zevekote lessen moeten trekken. De veiligheidsvoorschriften en de stockage van chemicaliën op landbouwbedrijven, bij mestverwerkingsinstallaties moet heel grondig bekeken worden. Tine Soens stelde daarom vandaag in de commissie leefmilieu voor om deze voorschriften te verscherpen.

De lokale besturen moeten ook grondig geïnformeerd worden over die voorschriften en instructies krijgen over de controle, de voorzorg en de mogelijke risico’s. Tine Soens vroeg minister Schauvliege in de commissie op welke manier ze de lokale besturen en veiligheidsdiensten hierover zal inlichten en of ze beschikt over een inventaris, een register met een overzicht van welke chemicaliën aanwezig zijn in alle Vlaamse mestverwerkingsinstallaties en waar die gegevens raadpleegbaar zijn?

Tot slot moet ook de landbouwsector zelf geïnformeerd worden over de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van chemicaliën bij mestverwerking op hun bedrijf, ook al is de uitbating van de installatie, zoals in het geval van Zevekote, niet in handen van het landbouwbedrijf zelf.

Naar verluid is minister Schauvliege  bezig met een onderzoek naar de ramp en zal ze op basis van die resultaten aanpassingen doen aan de vergunningsprocedure.