Stad Gent heeft subsidies aangevraagd voor een project van 25 tot 40 tijdelijke wooneenheden voor kwetsbare doelgroepen en het OCMW heeft een subsidieaanvraag ingediend in functie van het verruimd inzetten van onbebouwde percelen voor tijdelijke woonoplossingen. “In Gent wordt de nood aan tijdelijke oplossingen, kleine woongelegenheden en betaalbare modellen dus erkend”, zegt Tom Balthazar.

Riebbels wees de schepen op het fenomeen Tiny Houses. In de Verenigde Staten is het wonen in een klein huisje, een tiny house, een trend. Het gaat om woonoppervlaktes van ongeveer 25 tot 28 m². Als je ze op een trailer bouwt, zijn ze verplaatsbaar en moeten ze voldoen aan de wegcode. Het verschil met een caravan is dat het om duurzame woningen gaat, waarin je ook in de winter kan wonen. Ook in Nederland en Duitsland groeien er in verschillende steden tiny house communities waarin jonge budgetbewuste mensen en koppels, jonge starters, consuminderaars elkaar vinden in het klein, flexibel en duurzaam wonen. In Gent is er rond het initiatief ook een groep actief.

Schepen Balthazar liet weten de eventuele mogelijkheden van het concept in een stedelijke omgeving verder te laten onderzoeken. Met sogent zoekt hij naar een terrein waar een pilootproject uitgewerkt zou kunnen worden rond dergelijke nieuwe woningen.