Van de 100den miljoenen meerkost door de BTW - verlaging op elektriciteit is geen spoor, geen berekening en geen enkele verklaring te vinden, niet bij de fiscale administraties en niet bij de andere betrokken instellingen. Deze extra kost is dus gewoon verzonnen om finaal de factuur aan de gezinnen én de zelfstandigen te presenteren," zegt Karin Temmerman. Eerlijke energieprijzen zijn altijd een prioriteit geweest voor sp.a en met succes. "De vastgeroeste energiemarkt werd tijdens regering Di Rupo opengebroken. Gezinnen begonnen massaal prijzen te vergelijken en van energieleverancier te veranderen", aldus Karin Temmerman. De regering Di Rupo koos er ook voor om in april 2014 de BTW op elektriciteit te verlagen van 21 naar 6 %. De gezinnen wonnen aan koopkracht en er waren minder mensen met betalingsproblemen. "De elektriciteitsprijzen zijn vandaag historisch laag”, verklaarde ook minister Turtelboom dit weekend. In één adem halen de regeringen Michel en Bourgeois alles uit de kast om hier een einde aan te stellen. Na de schrapping van de gratis kilowattuur (90 €) en de doorrekening van de certificaten op Vlaams niveau (46 €), en de doorrekening aan de gezinnen van de vennootschapsbelasting op intercommunales op federaal niveau (11 €) wil de regering Michel nu ook de BTW op elektriciteit verhogen van 6% naar 21%. Voor de gezinnen zou het de 4de en zwaarste verhoging zijn van de energiefactuur in een paar maand tijd (110 €). sp.a vraagt dan ook uitdrukkelijk om de BTW op elektriciteit niet te verhogen.