De meerderheid keurde met als enige tegenstem sp.a-raadslid Ellen Hoebrechts, toch de plannen goed om in de recreatiezone te Guigoven een 2de jeugdhuis te kunnen bouwen. 

Ellen Hoebrechts: "Overnachtingsmogelijkheden en kampfaciliteiten werden in het aangepaste plan weliswaar weggelaten, doch de optie om een groot deel van de recreatiezone bebouwbaar te maken bleef behouden.

Sp.a blijft dit een slechte keuze vinden omdat weeral open ruimte nodeloos te grabbel gegooid wordt.

(art. HBvL 26/05/2018)