De toekomst van het dierenasiel in Aarschot staat op de helling. De stad Aarschot betreurt dat de continuïteit van de asielwerking niet langer gegarandeerd kan worden.

 “De stopzetting van de asielactiviteiten komt niet onverwacht”, zegt schepen van Dierenwelzijn Geert Schellens. “Onze diensten en ikzelf hebben de laatste maanden meermaals samengezeten met alle betrokken partijen. Als diervriendelijke gemeente willen wij uiteraard graag een dierenasiel behouden, maar dan wél volgens de regels van de kunst.”

De stad heeft meermaals pogingen ondernomen om te bemiddelen tussen de asielwerking en het bestuur van de Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming vzw (VVDB). Spijtig genoeg zonder resultaat. De beslissing om het asiel al dan niet zijn werking te laten hernemen binnen afzienbare tijd, ligt volgens de stad volledig in handen van de raad van bestuur van de VVDB.

Bovendien heeft een controle van het asiel aan de Herseltsesteenweg door de gemeentelijke diensten aangetoond dat - ondanks de stijgende vlucht van goede ingrepen de laatste maanden - er tóch structurele noden blijven. Belangrijke structurele noden, maar ook maatregelen om de brandveiligheid te garanderen. Het zijn allemaal zaken die de nodige investeringen vereisen. De VVDB heeft trouwens voldoende financiële middelen om deze investeringen te doen.

 “Vanzelfsprekend wil de stad Aarschot meezoeken naar potentiële overnemers of andere constructies om de asielwerking op haar grondgebied te waarborgen. Maar onze hoofdbekommernis op korte termijn is het welzijn van de dieren”, bevestigt schepen Schellens.

“Gezien het ontslag van de asieldierenarts, het vertrek van het vrijwilligerskorps én de interne problematiek binnen de VVDB lijkt het ons alvast niet haalbaar om momenteel een verderzetting van het asiel te bewerkstelligen.”

Aarschot is niet de enige gedupeerde gemeente. Ook andere omliggende steden en gemeenten die voor hun asielwerking aangesloten zijn bij de VVDB, moeten uitwijken en oplossingen vinden.

“Wij hebben de inzet in het asiel gezien, maar betreuren dat een vereniging zoals de VVDB die het voortouw neemt in dierenwelzijn, niet de reflex heeft om te investeren in een constructieve verderzetting van het énige hondenasiel in de streek”, aldus Geert Schellens.

Het is voor de stad en haar inwoners dan ook wachten op de beslissing van de VVDB over een mogelijke verderzetting van het Aarschotse asiel. In tussentijd zoekt de stad verder naar een oplossing. Zo wordt een samenwerking met een noodasiel overwogen.

“Ons lijkt het alvast aangewezen om deze zaak binnen de Raad van Dierenwelzijn verder te laten onderzoeken”, besluit schepen Schellens. “Het belang van een honden- en kattenasiel in onze regio mag niet onderschat worden. Hopelijk zien ook de provincie Vlaams-Brabant en het kabinet van de minister voor Dierenwelzijn het nut van een degelijk en duurzaam regionaal dierenasiel in.”