-Carina, wat is jouw toekomstvisie op de werking van onze partij?

“Ik wil graag van de traditionele manier van politiek voeren afstappen. Aan politiek doe je immers niet vanuit je eigen standpunten en aan politiek doe je niet om jezelf in ‘the picture’ te zetten. Wanneer je gekozen wordt door de bevolking, rekenen ze erop dat je hún belangen vertegenwoordigt, niet die van jezelf. En hiervoor is er een goed contact en goede communicatie nodig met de burgers.”

-Hoe zie je dat contact met de burger concreet?

“We zullen als sp.a Diest meer in rechtstreeks contact komen met onze burgers.  Via huisbezoeken, aanwezigheid op evenementen, een online bevraging over 1 of 2 items en via het bussen van enquêtes willen we graag JOUW mening kennen. Niet alleen de mening van onze leden, maar ook die van externen zijn belangrijk. En laat dit nu precies het idee zijn waar ik als voorzitter met het hele sp.a-team mee verder wil. We willen de Diestenaar vaker aan het woord laten. Wat leeft er bij de mensen? Waar hebben mensen nood aan? Welke zijn de ergernissen van onze inwoners? Op deze manier gaan we proberen zo kort mogelijk, binnen onze mogelijkheden weliswaar, op de bal te spelen. We willen een heel nieuwe weg inslaan, namelijk die van participatie, die van communicatie, die van verbondenheid.”

-Zal dit ook met nieuwe mensen gebeuren?

“Op vlak van verjonging en vernieuwing zijn we volop in beweging. Met een werkgroep van een 15-tal jongeren komen nu reeds we op regelmatige basis samen. Uitwisselen van nieuwe ideeën en op touw zetten van frisse evenementen zijn één van de onderwerpen van onze ontmoetingen. Zo hebben we het voorstel van een heus Pokémon-event op de Halve Maan met een aantal jongeren volledig uitgewerkt. Het wordt een dag voor en door de Diestse jongeren. Ook nieuwe initiatieven, voorgesteld door onze nieuwkomers komen eraan.”

“Met dit vernieuwingstraject hopen we een betere vertrouwensband met onze burgers op te bouwen. We willen onze burgers laten zien dat we samen willen bouwen aan een stad die voor iedereen een mooie plek is om te leven.

Jij maakt Diest toch ook?!”