Eerst het goede nieuws: er komt een cybercomponent. “Dat is een goede zaak, we moeten investeren in de dreigingen van de 21ste eeuw. Via het internet wordt tegenwoordig kostbare informatie over de vijand ingewonnen, worden troepen gerekruteerd en gevechten gedirigeerd.” Cybermobilisatie dus, maar ook cybercriminaliteit. “Virussen kunnen een heel land platleggen, wij moeten ons daartegen wapenen. Op materieel vlak is dit geen zware kost, maar je moet wel het juiste personeel rekruteren. Een inspanning die bovendien niet exclusief militair moet zijn. Landen die reeds een cybercomponent uitbouwden, kozen voor een beleid in samenwerking met de private sector. Uiteraard hangt hier een prijskaartje aan, maar het is een hedendaagse noodzaak. Een ander aspect dat onze steun krijgt is de optie om de inlichtingdiensten te versterken. Ook het vrijmaken van middelen voor drones is begrijpelijk. Op Europees vlak is er immers een ernstig tekort aan onbemande vliegtuigen en zo investeren we in de toekomst.”

Tegenover de maatregelen die effectief deel uitmaken van een Toekomstplan staat de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen en -helikopters. “Die toestellen zijn een oplossing van de vorige eeuw en kosten miljarden euro’s, dat geld is er niet. Ook niet na 2020 want dan gaan we alle budgettaire ruimte nodig hebben om onder meer de pensioenen te betalen. Vandeput lijkt zelf te vergeten dat deze regering net het mes in Defensie heeft gezet. De komende vijf jaar zal er in het leger op werkelijk alles bespaard worden. Zo zitten onze militairen sinds kort zonder verwarming en werden de liften afgeschakeld, een treurige toestand.”

“Ik ben het dan ook eens dat investeringen noodzakelijk zijn, maar je kan de algemene werking en operationele inzet van ons leger niet enkele jaren aan banden leggen om dan doodleuk na vijf jaar de draad weer op te pikken. Dit zorgt voor veel extra kosten en een gat in het budget voor personeelswerving. Eerst kapot besparen en dan plots het budget verdubbelen, is een visie die kant noch wal raakt en bovendien budgettair totaal onrealistisch is. De budgettaire lijn die Vandeput voor de komende jaren heeft uitgestippeld, is onhaalbaar. Geen enkele regering gaat dat goedkeuren. We moeten de feiten onder ogen zien: onze Defensie kan niet overleven zonder meer te gaan samenwerken. Het geld om een zelfstandig leger te onderhouden op alle fronten is er nu niet en zal er ook over 5 of 10 jaar niet zijn. We moeten ons specialiseren in kerntaken en de banden met onze Europese partners versterken door meer verregaande samenwerkingsakkoorden te sluiten. Wij kunnen niet alles zelf doen en dat geldt ook voor andere Europese landen. Mijnheer de Minister, verlaat uw populistisch en onbetaalbaar plan en heb de moed om de weg naar een geïntegreerd Europees leger in te slaan.”