Op maandag 29 januari lanceren maar liefst 36 Vlaamse, provinciale, regionale, gemeentelijke én private partners de oprichting van ‘Rivierpark Scheldevallei’.   Gastheren gouverneur Briers en gedeputeerde Dauwe – respectievelijk voorzitter en covoorzitter van Schelde Sterk Merk – verwelkomen minister Joke Schauvliege, minister Ben Weyts en alle partners om het oprichtingscharter te ondertekenen.   Ook gedeputeerden Jan De Haes (Toerisme) en Rik Röttger (strategisch plan Rupelstreek) van de provincie Antwerpen zijn aanwezig.    In het overwegend Oost-Vlaamse verhaal maken namelijk ook de Rupelstreek en Klein-Brabant deel uit van het Rivierpark.

Rivierpark Scheldevallei

De Scheldevallei is een verborgen parel van mooie open ruimte met landbouw, natuur en erfgoed. Met het Sigmaplan komt bovendien 40 km² topnatuur bij. Deze vallei bulkt dan ook van de mogelijkheden als bovenregionale attractie en ruggengraat van een kwaliteitsvol publiek en privaat buitengebied. Zulke ambities vereisen een duurzame, gedeelde visie. En die is er, na een jaar van intensief overleg. Met de goedkeuring als strategisch project en een subsidie van 300.000 euro ondersteunt minister Joke Schauvliege de gezamenlijke doelstellingen van 36 Schelde Sterk Merk-partners. Het Rivierpark bestaat uit zes grote deelgebieden: de Polders van Kruibeke, de Durmevallei, de Kalkense Meersen en Donkmeer, Klein-Brabant, Dendermonde en omgeving en de Rupelstreek. Die gebieden blijven zich verder ontwikkelen. Elk in hun eigen tempo, maar met een gezamenlijk doel: Rivierpark Scheldevallei. Dat wordt in 2020 aan het grote publiek voorgesteld. Tegen 2030 moet het park zijn troeven volledig ontplooid hebben.

Antwerpse plekken deel van het verhaal

Rik Röttger, gedeputeerde bevoegd voor het strategisch plan Rupelstreek, legt uit waarom de Rupelstreek mee in het verhaal zit: “Binnen het Rivierpark is de Rupelstreek een interessante bestemming. De Rupel is als zijtak van de Schelde al eeuwenlang economisch interessant en heeft zijn sporen nagelaten in het landschap. Het Rupellandschap heeft dan ook een duidelijke identiteit: water, groen, kleigronden en het industrieel verleden. Rond die elementen is het gebiedsprogramma Rupelstreek opgebouwd, samen met verschillende werken we aan een visie voor het gebied rond verschillende thema’s zoals recreatie, natuur, mobiliteit en beleefbare landschappen. Met het Rivierpark kunnen we ook buiten onze eigen oevers treden rond deze thema’s.”Jan De Haes, gedeputeerde bevoegd voor toerisme en groen- en recreatiedomeinen wijst ook op de vruchtbare  samenwerking waar Toerisme Provincie Antwerpen en Toerisme Oost-Vlaanderen zich op kunnen bogen: “De voorbije jaren werden honderden kilometers aan fiets- en wandelknooppunten uitgewerkt. Daarnaast speelt de provincie Antwerpen in Klein-Brabant ook haar toeristische troeven uit door in zowel het park als het kasteel d’Ursel zelf te investeren. Het domein mag elk jaar een groot aantal bezoekers uit beide provincies verwelkomen.”