Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet dient een aangepaste stedenbouwkundige vergunning in voor de heraanleg van de Havenlaan. "In de nieuwe vergunning hebben we rekening gehouden met de verschillende opmerkingen en vragen van de gemeenten. Tegelijkertijd blijven de basisprincipes voor de heraanleg van de Havenlaan behouden," zegt Pascal Smet. "De vooropgestelde planning om de werken op te starten in de loop van 2018 en af te ronden in 2019, blijft behouden." 

Fietspaden aan beide kanten van de weg
Aan de kant van Tour & Taxi komt een eenrichtingsfietspad, aan de kant van het kanaal komt een fietspad in beide richtingen.
"Om meer Brusselaars op de fiets te krijgen, hebben we nood aan een kwalitatieve fietsinfrastructuur. De ontwikkeling van de kanaalzone is hiervoor de uitgelezen kans," zegt Pascal Smet. "Het fietspad aan de kant van Tour en Taxi zal de ontwikkelingen op het terrein verbinden met de omgeving rondom. Met het tweerichtingsfietspad aan de kant van het kanaal versterken we de kwaliteit van de gewestelijke fietsroute kanaal en de Europese fietsreisweg." 

Meer groen op de Havenlaan  
Aan de kant van Tour en Taxi komen nieuwe olmen. Aan de kant van het kanaal blijven de bestaande platanen behouden, die worden aangevuld met een nieuwe bomenrij, eveneens olmen. Deze dubbele bomenrij flankeert het tweerichtingsfietspad aan de kant van het kanaal. De nieuwe olmen aan beide kanten van de weg zullen de Havenlaan mooi uitlijnen. In totaal komen er 128 bomen bij ten opzichte van de bestaande situatie. 

Breedte rijweg en aantal rijstroken behouden
Tussen het Saincteletteplein en de Picardstraat komt een rijstrook in beide richtingen, aangevuld met extra voorsorteerstroken aan de kruispunten. Het gedeelte tussen de Picardstraat en de Claesensstraat behoudt vier rijstroken en laat toe dat dit gedeelte zijn industriële functie met veel vrachtverkeer kan behouden.
"We geven de Havenlaan een nieuw gezicht, maar we behouden het stedelijk karakter door een heraanleg in een uniforme wegbekleding over de hele lengte," zegt Pascal Smet. 

Aanpassingen op vraag van de gemeenten
Waar mogelijk is het Brussels Gewest tegemoet gekomen aan de vragen en opmerkingen van de gemeenten. Zo blijven in totaal 82 parkeerplaatsen behouden. Dit is mogelijk gemaakt door ruime parkeerplaatsen te voorzien tussen de bomenrij aan de kant van Tour en Taxi. Het parkeren van de vrachtwagens zal als compensatiemaatregel georganiseerd worden op de Vilvoordsesteenweg. 

Na onderzoek en overleg blijkt dat er momenteel geen nood is aan een aparte busstrook. Het Brussels Gewest voorziet de mogelijkheid om alsnog een busstrook in te richten indien dit nodig zou blijken in de toekomst. 

De aangepaste stedenbouwkundige vergunning zal eind juli ingediend worden. Het openbaar onderzoek en de overlegcommissie zullen na de zomer plaatsvinden. Tussen eind augustus en midden december 2017 zal Vivaqua onderhoudswerken uitvoeren op de Havenlaan.