‘Zonder volwaardige alternatieven voor de auto zullen de files blijven aangroeien en dreigt het Toekomstverbond te mislukken. Dat is dramatisch voor de mobiliteit, de bereikbaarheid en de leefbaarheid in Antwerpen’,  zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Yasmine Kherbache (sp.a).

Het Toekomstverbond dat de Vlaamse overheid met de Antwerpse actiegroepen afsloop, streeft naar een drastische vermindering  van het autoverkeer: 40.000 auto’s minder in de avondspits tegen 2030. Die vermindering van het autoverkeer is nodig om de files aan te pakken en de volledige overkapping van de Ring mogelijk te maken. Het openbaar vervoer is essentieel om deze omslag te realiseren. Maar sinds 2002 is nauwelijks een kwart van de geplande openbaarvervoerprojecten (Masterplan 2020) gerealiseerd. De verkeersellende in en rond Antwerpen neemt dan ook alsmaar toe. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum werden in 2017 opnieuw alle filerecords gebroken en steeg de filelast met tien procent. Met de geplande werkzaamheden aan de Antwerpse Ring zal de verkeerssituatie er niet op verbeteren. Om een totaal verkeersinfarct te vermijden, moeten er volgens de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) tegen 2020 (over twee jaar dus) al 30.000 wagens van de Ring worden gehaald. ‘Zonder volwaardige alternatieven voor de auto zullen de files blijven aangroeien en dreigt het Toekomstverbond te mislukken. Dat is dramatisch is voor de mobiliteit en de leefbaarheid in Antwerpen’, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Yasmine Kherbache (sp.a).

Op 15 maart 2017 sloten de Vlaamse regering, de stad Antwerpen en Straten-Generaal, Ringland en Ademloos een Toekomstverbond voor een bereikbare en leefbare Antwerpse regio. Centraal in het Toekomstverbond staat de bouw van een derde Scheldekruising en de overkapping van de Antwerpse Ring. Bijna één jaar na het akkoord is op donderdag 22 februari de vooruitgang en uitvoering van het Toekomstverbond in het Vlaams parlement besproken. Uit die vooruitgangsrapportage blijkt dat er op korte termijn geen ambitieuze minderhindermaatregelen zijn gepland.  En ook de geplande openbaarvervoerprojecten zijn op de lange baan geschoven. 

Ook blijkt dat de financiering van de overkapping in werkelijkheid onbestaande is. In het kader van het Toekomstverbond spijst de Vlaamse overheid een rollend fonds om te voorzien in de financiering van de overkapping. Eind 2017 werd er 54.315.000 euro overgeheveld naar dat rollend fonds. Maar volgens Ringland kost de overkapping… 3 miljard euro. ‘Op deze manier duurt het meer dan een halve eeuw voordat er voldoende geld is voor de volledige overkapping van de Ring. Dat staat haaks op de mooie beloftes van het Toekomstverbond’ zegt Yasmine Kherbache. ‘Zonder ambitieuze ‘modal shift’ en zonder ernstig financieringsmodel voor de overkapping dreigt het Toekomstverbond een ‘Boulevard of Broken Dreams’ te worden in plaats van een toekomstproject voor een mobiel, bereikbaar en leefbaar Antwerpen.’