Top en Van der Maelen lanceren hun voorstel naar aanleiding van de uitspraken van Secretaris-generaal van de militaire vakbond ACMP, Yves Huwart. Die meent dat “het nu hoog tijd is om een nieuwe toekomstvisie te ontwikkelen rond Defensie.” “We besteden elk jaar ongeveer 2,5 miljard euro aan Defensie”, zegt Alain Top. “Het is belangrijk dat we die uitgaven doen binnen een duidelijke strategie. We volgen Huwart in zijn vraag om dit kerntakendebat zo breed en grondig mogelijk te voeren.” “Wij willen vanuit het parlement dit breed maatschappelijk debat aangaan, met vertegenwoordigers van het legerpersoneel, organisaties uit de civiele samenleving, de industriële wereld, academici en binnen- en buitenlandse specialisten uitnodigen. Via hoorzittingen kan iedereen zijn stem laten horen en kunnen we komen tot een duidelijke strategie voor onze Defensie. Het moet een debat in de diepte worden dat het binnenlands beleid aanpakt, maar ook de link legt naar toekomstige samenwerkingen op Europees vlak”, aldus nog Dirk Van der Maelen.