Naast Hongarije is nu ook Polen van plan om ngo's aan banden te leggen. Een dergelijk beleid bestaat ook in Rusland sinds 2012. De focus ligt er vooral op ngo's die zich inzetten voor vrouwen- en holebirechten. Europese normen en waarden van de democratie en de rechtsstaat worden al langer met de voeten getreden door verschillende lidstaten. In Polen werd onder meer de mediawet al verstrengd en ook de onafhankelijkheid van het Grondwettelijk Tribunaal wordt gekortwiekt. 

Een goed functionerend en kritisch middenveld is nochtans cruciaal voor een gezonde werking van een democratie en een rechtsstaat. Het nieuwe beleid ten opzichte van ngo's past natuurlijk in dezelfde neonationalistische en autocratische trend in Europa en daarbuiten. 

Dat dit gebeurt in het hart van Europa baart ons ernstige zorgen. 


Hoewel minister-president Bourgeois de bezorgdheid van de Europese Commissie en de Raad van Europa deelt, was hij terughoudend om Polen sterk terecht te wijzen. Een duidelijk standpunt van de Vlaamse Regering was dan ook niet te horen. "Bovendien werd vanuit de meerderheid dan nog eens gezegd dat men zich moet baseren op feiten, niet op opinies en dat we dit in de juiste context moeten zien. Ik gruw van dergelijke uitspraken. Die worden ook gebruikt om beslissingen van Trump goed te keuren.", zegt Soens. 

Het volledige verslag is hier terug te vinden.