In 2017 werden in de historische binnenstad van Brugge meer dan 6,2 miljoen toeristen geteld. Dat zijn er ruim een miljoen of 19,6% meer dan in het toeristisch moeilijke jaar 2016. Een recordaantal dagjesmensen bezochten Brugge in 2017. Ook het verblijfstoerisme kende een heropleving. De groei in 2017 was mogelijk dankzij de toename van het internationaal toerisme, vooral uit Duitsland, Spanje en USA. Het herstel is een opkikker voor Musea Brugge, de toeristische sector en de lokale middenstand die er hun graantje van meepikken.

Brugge heeft sinds 2015 een eigen barometer die op basis van mobiele telefoniedata evoluties in het dag- en verblijfstoerisme bijhoudt in de historische binnenstad. Hieronder de belangrijkste conclusies voor 2017:

Dagtoerisme

Nooit eerder bezochten meer dagjesmensen Brugge. Dat waren er 5,2 miljoen in 2017, ruim 20% of 880.000 meer dan het jaar voorheen. De stad verwelkomde gemiddeld 438.000 dagjesmensen per maand. De maanden april, juli, augustus jaagden het gemiddelde stevig naar omhoog met cijfers boven het half miljoen. Absolute topmaand was december met bijna 600.000 bezoekers die omwille van een recreatief motief de binnenstad langer dan 1 uur bezochten. Opvallend is het grote en groeiende aandeel van het aantal dagjesmensen dat niet meer dan 3 uur in de stad verblijft (59%). Steeds meer bezoekers, de zgn. excursionisten, reizen vanuit een andere verblijfplaats dan de eigen woonplaats naar Brugge. In 2017 bedroeg hun aantal ruim 28% of 1,5 miljoen. Een derde verblijft in een van de deelgemeenten. De helft zijn internationale bezoekers die een verblijf in een andere stad of cruise combineren met een bezoek aan Brugge.

Verblijfstoerisme

Met een groei van 150.000 aankomsten maakte het verblijfstoerisme 69% van het verlies van 2016 goed. In 2017 werden meer dan 1 miljoen verblijfstoeristen in de binnenstad geteld die er samen 1,6 miljoen overnachtingen realiseerden. Op maandbasis verbleven gemiddeld 84.000 bezoekers in de binnenstad, dat zijn er 13.000 meer dan het jaar voorheen. De traditionele topmaanden juli en augustus werden in hun status bevestigd. April en oktober deden het uitzonderlijk goed. Qua overnachtingen zit Brugge op 93% van de aantallen in het recordjaar 2015. De prima cijfers zijn het resultaat van een heropleving van de voor Brugge belangrijke buitenlandmarkten met uitzondering van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De laatste knoopte in 2017 terug aan met een lichte groei maar blijft met een marktaandeel van net geen 15% ver onder de 25% die het tot 2016 had. De dure Euro blijft het verblijfstoerisme dus parten spelen en is de belangrijkste reden waarom het verblijfstoerisme in tegenstelling het dagtoerisme nog niet het niveau van 2015 haalt.

Musea Brugge

De heropleving van het toerisme weerspiegelt zich eveneens in de in jaarcijfers van de stedelijke musea. Musea Brugge sloot 2017 af met 850.000 bezoekers, dat zijn er 50.000 of 6% meer dan het jaar voorheen. Ruim 85% van de bezoekers zijn van buitenlandse herkomst. Bijna alle museumlocaties kregen in 2017 meer bezoekers over de vloer. Het Belfort (234.000 bezoekers), de O.L.V.-Kerk (220.000 bezoekers), het Groeningemuseum (117.000 bezoekers) en het Sint-Janshospitaal (90.500) blijven de grote publiekstrekkers. Andere blikvangers in 2017 waren de tijdelijke tentoonstellingen ‘Pieter Pourbus en de vergeten meesters’ en ‘William Kentridge. Smoke, Ashes, Fable’ die eind 2017 resp. al 30.460 en 23.377 bezoekers hadden aangesproken.

Toeristisch vervoer

Ook de bootjesexploitanten en city tour minibusjes hebben een goed jaar achter rug. De bootjes vervoerden in 2017 bijna 1,1 miljoen passagiers, dat zijn er 105.000 of 11% meer dan het jaar voorheen. Over een periode van 10 jaar bekeken, is 2017 het op twee na sterkste jaar. Eenzelfde verhaal bij de sightseeingbusjes. Ook hier een stijging van meer dan 11% en een volume van 46.000 passagiers dat bij de betere jaren aanknoopt.