Tijdens een rondgang in de gemeente heeft onze fractie vastgesteld dat het (groen)onderhoud van deze plaatsen niet optimaal verloopt. Een spijtige zaak gezien de zomermaanden de maanden bij uitstek zijn om daguitstappen te plannen naar onze gemeente/streek.

Wij beseffen heel goed dat het groenonderhoud geen eenvoudige klus is en we ondersteunen volledig het feit dat er pesticidevrij wordt gewerkt.

De sp.a – Groen fractie vraagt dat het College nu nog opdracht geeft aan de betrokken diensten om dit dringende en noodzakelijke onderhoud te laten uitvoeren gezien het toeristisch seizoen nog niet voorbij is.

Mooi onderhouden plekken zijn niet enkel belangrijk voor de toeristen, maar ook voor de plaatselijke bevolking die eveneens het recht heeft om te genieten van deze mooie plekken (wanneer goed onderhouden.

Bovendien dringt de sp.a – Groen fractie er op aan om vóór de aanvang van het volgende toeristische seizoen (2017) een actieplan te voorzien zodat deze plekken het ganse toeristische seizoen er mooi en aantrekkelijk bijliggen.