Op alle openbare plaatsen, parken en natuurgebieden, sport- en recreatiedomeinen moeten honden steeds aan de leiband. Wie zijn hond los laat lopen, riskeert een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS) van minimum 60 euro. Honden mogen alleen loslopen in de losloopweiden verspreid over Gent. Vandaag telt Gent 18 losloopweiden, verspreid over het gehele grondgebied.

Maar: goed nieuws!”, zegt Tom Balthazar, schepen van (onder andere) Openbaar Groen. “De Stad Gent investeert dit jaar in vijf bijkomende losloopweiden: 2 tijdelijke en 3 permanente - in de Gentbrugse Meersen, in de Sint-Bernadettestraat in Sint-Amandsberg, en in het Delphine Boëlparkje nabij het station Gent Sint-Pieters.”

Vanaf nu werkt de Stad dus ook met 'tijdelijke hondenlosloopweiden'. De eerste twee liggen aan de Driemasterstraat (Wondelgem) en de Pinguïnstraat (Vogelhoek, Gentbrugge), waar Tom vandaag de tijdelijke losloopweide inhuldigde. “Het gaat om een win-win situatie: de terreinen lagen er ongebruikt bij én er was nood aan een losloopweide in de buurt. Openbare ruimte wordt schaarser en moet dus op een doeltreffende manier gebruikt worden. Naar het voorbeeld van gekende tijdelijke invullingen op sommige braakliggende terreinen (DOK, Tondelier…) legt de Stad - in afwachting van een eindbestemming en definitieve invulling - nu ook tijdelijke losloopweiden aan. Zo vermijden we dat braakliggende terreinen verloederen en spelen we proactief in op de vraag naar extra losloopruimte voor honden”, legt Tom uit.

Uit cijfers blijkt dat er in Gentbrugge en in Wondelgem veel hondeneigenaars zijn. De keuze om op deze locaties een losloopweide aan te leggen was dan ook logisch. Maar er zijn nog wijken waar er veel honden wonen. Op acht jaar tijd is het aantal geregistreerde honden in Gent verdubbeld tot 28.000.

Ook in de toekomst willen we daarom de mogelijkheden onderzoeken voor nog meer tijdelijke losloopweiden. Ook op gronden van sogent en WoninGent moet kunnen bekeken worden wat de mogelijkheden zijn", vult Tom aan.

Vooraleer de Stad een tijdelijke losloopweide aanlegt, moeten er enkele voorwaarden vervuld zijn. Indien een stadsdienst of een bewonersgroep de nood aan een losloopweide signaleert, gaat  de Stad na of er effectief veel honden geregistreerd staan in een straal van 1 km rond de beschikbare/voorgestelde locatie. Bovendien moet het terrein natuurlijk minstens nog een jaar ‘beschikbaar’ zijn en dus geen andere (definitieve) bestemming krijgen.

Alle losloopweiden zijn terug te vinden op de digitale kaart https://stad.gent/natuur-milieu/dieren-en-ongedierte/hondenvoorzieningen