Westerringspoor

Het nieuwe fietspad vormt een belangrijke schakel in de fietsroute Westerringspoor. Deze fietsroute verbindt het noorden van Gent (de Kanaalzone, Wondelgem en Mariakerke) met het westen van Gent en het station Gent Sint-Pieters. Dit nieuw fietspad zal in de toekomst ook aansluiten op de geplande brug over de Watersportbaan”, zegt Tom.

De werken zijn nog niet volledig afgerond. Eandis zorgt in de komende weken voor de aanleg van de verlichting. Daarna zal de aannemer nog de bermen afwerken en bomen en struiken aanplanten.

Het nieuwe fietspad langs de Leie kadert in het brede project ‘Inrichtingsplan Malem’, dat opgemaakt, uitgevoerd en gefinancierd wordt door de Stad Gent en de Vlaamse overheid– Vlaamse Landmaatschappij.  Maar er staan in de buurt nog heel wat andere projecten op stapel. 

Park Halfweg 

Zo zal tussen de Drongensesteenweg en de Noorderlaan de natuur meer ruimte krijgen in het zogenaamde Park Halfweg, ten westen en ten zuiden van de nieuwe wijk Alsberghe - Van Oost“Dit gebied lijkt nu wat geïsoleerd, maar maakte oorspronkelijk deel uit van de grote Leiemeersengordel van Gent. Vóór de komst van de Watersportbaan, het waterzuiveringsstation, de Ringvaart en de R4 in de tweede helft van de twintigste eeuw vormde het gebied één geheel met de Bourgoyen-Ossemeersen, de Blaarmeersen en de Assels”, legt Tom uit. “De geplande herinrichting van dit gebied zal zorgen voor een hernieuwd groen overgangsgebied tussen het natuurgebied van de Bourgoyen en het recreatiedomein van de Blaarmeersen.” De Vlaamse Landmaatschappij zal dit gebied inrichten met wandelpaden en een speelzone. Daarop aansluitend ligt het waardevolle natuurgebied de Malemmeersen, recent aangekocht door Natuurpunt, en thuis van heel wat bijzondere plant-endiersoorten.

Noorderlaan

Ook aan de Noorderlaan, ten noorden van de Watersportbaan, staat heel wat te gebeuren. Het dierenasiel van de vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierenbescherming verhuist van het Citadelpark naar hier, met ondersteuning van Stad Gent. Zo zullen de dieren beter gehuisvest kunnen worden, een goede zaak voor dierenwelzijn. En als alles volgens plan verloopt, zal ook de hockey-en tennisclub La Gantoise naar hier verhuizen.

In het hele gebied wordt zo een mooi evenwicht gevonden tussen groen, sport en recreatie”, besluit Tom.