Gent vernieuwt, ook in de manier waarop de stadsdiensten zich verplaatsen. De Groendienst schakelt voortaan ook een elektrische bakfiets in. “Daarmee kan de Groendienst het beheer van kleinere groenzones in de binnenstad op een duurzame en flexibele manier uitvoeren”, vertelt Tom Balthazar, sp.a-schepen van Openbaar groen.

De onderhoudsploeg die het groen in de Tolhuiswijk en Portus Ganda beheert maakt als eerste gebruik van een elektrische fiets, die tot wel 180 kg gewicht kan vervoeren en waarmee de Groendienst hier alle kleinere beheerstaken kan uitvoeren. Op termijn kunnen nog meer onderhoudsploegen volgen.

Dergelijke elektrische bakfietsen bieden een duurzaam alternatief om waar mogelijk onze stad gezond en leefbaar te houden. Als straks het circulatieplan in voege treedt zal de Groendienst er zich ook vlot mee tussen de verschillende zones kunnen verplaatsen. “Als we ons vervoer herbekijken, vinden we allemaal wel alternatieven. De Groendienst heeft in het natuurvriendelijk beheer van onze parken altijd al een voortrekkersrol gespeeld. Dat ze nu ook de fiets inschakelt voor haar werkverkeer, is voor onze stad opnieuw een pluspunt”, besluit Tom.