Tom lijst tien actiepunten op, waarmee het stadsbestuur de komende maanden en jaren aan de slag gaat. Enkele blikvangers:

De omgeving van het Heilig Hartplein moet kunnen uitgroeien tot dé ontmoetingsplek van de wijk. Zowel het plein zelf, als de kerk en de pastorie spelen hierbij een belangrijke rol. De herinrichting van deze buurt wordt snel aangepakt. “Een ontwerpteam zal samen met de buurt een plan opmaken dat het plein en de ruimte rond de kerk tot een autoluwe en groenere ontmoetingsplek omtovert”, legt Tom uit. “Tegelijk worden voorstellen gemaakt voor een waardige en respectvolle herinrichting van de kerk”.

  • De Wasserij der Vlaanderen, tussen de Toekomststraat en de Kunstenaarstraat, staat al enkele jaren leeg. Nochtans biedt die plek heel wat mogelijkheden. “Sportvoorzieningen, bedrijfjes, ateliers en zalen die door de buurt kunnen worden gebruikt, zouden er een plaats kunnen krijgen”, zegt Tom.
  • Het Azaleapark is een park met heel veel mogelijkheden. Het ligt helaas erg verscholen en heeft een onoverzichtelijk karakter door de mix van garageboxen, woningen, toegangen tot de school… “Een herinrichting moet dit park opwaarderen”.
  • Een sociaal renovatieproject in het negentiende-eeuwse deel van de Dampoortwijk (in de omgeving van de Wasstraat) moet de kwaliteit van de woningen een stuk beter maken. “Voor een afgebakend gebied zal een verhoogde premie woonkwaliteit voorzien worden. Eigenaars én verhuurders kunnen ook gratis renovatieadvies en begeleiding krijgen. Voor de uitvoering van verbeterings- en renovatiewerken kan worden samengewerkt met plaatselijke scholen, ateliers en maakbedrijfjes”, legt Tom uit.
  • De groene omgeving van het Westveld heeft vandaag al heel wat kwaliteiten. Toch is er plaats voor verbetering. Extra ontmoetingsruimte, kleinhandel en sociale voorzieningen passen perfect in deze buurt, zeker in de nabijheid van de Alfons Braeckmanlaan. “Tegelijk bieden de Victor en de Alfons Braeckmanlaan mogelijkheden voor een groene fietsboulevard”, vult Tom aan.

 

foto © Brecht Vanmaele