De vijf sociale huisvestingsmaatschappijen die in Gent actief zijn, hebben op 4 januari 2017 het GOLLD-charter ondertekend. GOLLD staat voor ‘Gentse Ontwerpen LevensLoopbestendig Design. ‘De sociale huisvestingsmaatschappijen engageren zich zo om nieuwe sociale woningen te bouwen die eenvoudig en goedkoop aan te passen zijn, wanneer de noden van de bewoners veranderen’ zegt Tom Balthazar, schepen voor Wonen. ‘Dat is zeer goed nieuws, want op die manier zullen sociale huurders niet meer moeten verhuizen enkel en alleen omdat ze een lichamelijk probleem krijgen of ouder worden.’

De grote vergrijzingsgolf is gestart. De zorg voor het toenemend aantal ouderen in onze samenleving kan onmogelijk alleen door woonzorgcentra opgevangen worden. De meeste Gentenaars willen bovendien thuis en in hun buurt blijven wonen … Maar daar moeten huizen dan ook op voorzien zijn.

‘Als je door een ongeval of ziekte geen trappen meer kunt nemen of je belandt in een rolstoel, zijn vaak aanpassingen nodig aan je woning. Dikwijls zijn de nodige aanpassingen duur en ingrijpend omdat de woning er niet voor ontworpen is. Verhuizen naar een andere, aangepaste woonvorm is dan de enige mogelijke oplossing’ zegt Resul Tapmaz, schepen voor Gelijke Kansen en Welzijn. ‘Om er in de toekomst voor te zorgen dat je levenslang thuis kan blijven wonen, willen we als stad massaal inzetten op levensloopbestendige woningen.’

Levensloop bestendig bouwen maakt dat woningen vlot aangepast kunnen worden, wanneer daar op een of ander moment . Als ontwerpers de GOLLD-principes meenemen van bij het begin van het bouwproces, is de meerkost voor het aanpassen van de woning verwaarloosbaar.

‘Een aanpasbare sociale woning kan vlot inspelen op veranderende noden. Met de ondertekening van het GOLLD-charter engageren we ons om bij onze nieuwbouwprojecten maximaal rekening te houden met de principes van aanpasbaar wonen’ aldus Raoul De Bock van sociale huisvestingsmaatschappij ABC. ‘Alle sociale huisvestingsmaatschappijen die in Gent actief zijn, stappen mee in het verhaal: WoninGent, De Gentse Haard, De Volkshaard, De Merelbeekse Sociale Woningen en ABC’

Ook OCMW en sogent gaan voor GOLLD

Het GOLLD-charter en de GOLLD-principes zijn niet nieuw. Vanuit het departement Ouderenzorg van OCMW gaan al 15 jaar ergotherapeuten aan huis bij ouderen die hun woning willen laten aanpassen. ‘Daarbij blijkt dat dit dikwijls niet simpel en duur of zelfs niet mogelijk is’ weet OCMW voorzitter Rudy Coddens. ‘Vanuit die vaststelling heeft Ouderenzorg contact genomen met het stadsontwikkelingsbedrijf sogent. sogent vroeg zich immers af hoe ze nieuwbouwprojecten ook toegankelijk konden maken voor ouderen tot op zeer hoge leeftijd. Het resultaat zijn de GOLLD-principes.’

Enkele voorbeelden:
- voorzie dat het toilet en de badkamer naast elkaar liggen;
- maak dat de scheidingswand een niet-dragende wand is;
- maak dat alle de deuren minimum 90 cm vrije doorgang toelaten;
- maak dat alles topcontacten, lichtschakelaars, thermostaat, brievenbus, …. allemaal tussen 90 en 120 cm hoog zitten
- voorzie nergens drempels

‘sogent ondertekende zelf het GOLLD charter in 2010’ zegt Tom Balthazar. ‘Sindsdien werd beslist dat sogent-appartementen maximaal moeten voldoen aan een reeks van ontwerprichtlijnen die toelaten dat een woning aanpasbaar gemaakt kan worden. Dat geldt ook voor de grote en lopende stadsontwikkelingsprojecten, bijvoorbeeld in de Oude Dokken en aan de Fabiolalaan. Dat nu ook de sociale huisvestingsmaatschappijen daar mee hun schouders onder zetten, is een belangrijke stap om van Gent meer een levensloopbestendige stad te maken.’