'De gezamenlijke doelstellingen op het gebied van energie, mobiliteit, groenvoorziening en kindvriendelijkheid zijn groot', vertelt Tom Balthazar, sp.a-schepen van stadsontwikkeling. 'De ambitie is om een modelwijk voor de 21ste eeuw te bouwen, met een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk. Dat vergt een brede aanpak op meerdere fronten. De CO2-uitstoot wordt geminimaliseerd, hernieuwbare energie wordt lokaal opgewekt en water wordt waar mogelijk hergebruikt.' Voor elk aspect van de ontwikkeling wordt gezocht naar de meest duurzame aanpak. Ecowijk Gantoise zal voorrang geven aan fietsers en voetgangers. Het wordt een autoluwe wijk met ondergrondse parkings. Naast de vlotte verbindingen met het openbaar vervoer wordt ook ingezet op fietsgebruik en autodelen. De bewoners zullen faciliteiten aangeboden krijgen inzake auto- en fietsdelen.

'Op het deel dat sogent zal ontwikkelen onderzoeken we of er ook cohousing, zorgwoningen en/of assistentiewoningen mogelijk zijn. We zullen hier ook een belangrijk aandeel budgetwoningen realiseren', weet Tom. Er komt een centraal wijkpark, met groene parkarmen naar de omliggende straten. Dit is samen goed voor twee hectare nieuw groen dat publiek toegankelijk zal zijn. Zowel de bewoners als de ruime buurt zullen hiervan kunnen genieten.'

Nu wordt de verkavelingsvergunning ingediend.  Ecowijk nv wenst de bouw van de eerste woningen op het hockeydeel aan de Van Laethemstraat eind 2017 aan te vatten.  De aanleg van het wijkpark, waarvan de start is voorzien in 2018, neemt sogent voor zijn rekening.