De renovatie van de appartementen in de woontorens zou ongeveer evenveel kosten als nieuwbouw. Bovendien bemoeilijkt de structuur van de torens een kwaliteitsvolle inrichting van appartementen. ‘Aangezien de kwaliteit van nieuwbouw hoger is, kiest WoninGent resoluut voor de vervanging van de zes grote woontorens’, weet Tom. ‘We stappen af van de anonieme hoogbouw met slechts één centrale toegang en vooral studio’s en een-slaapkamerappartementen. In de plaats daarvan zetten we in op afwisselende, meer kleinschalige gebouwen op mensenmaat, met een gezonde mix van woontypes die ook gericht is op gezinnen’. De nieuwe gebouwen krijgen verschillende hoogtes en zullen in groepen langs de Kikvorsstraat ingeplant worden. Het huidige woonontwerp voorziet de uitwerking in een open hoefijzer, gericht op een groot centraal park. 

‘Alle huidige bewoners krijgen begeleiding naar een andere woning binnen of buiten de wijk’, vervolgt Tom. Om dat te kunnen doen, komt er een ‘schuifplaatje’. Vooraleer er gebouwen gesloopt worden, komen er eerst nieuwe woningen bij. Op die manier is er ruimte om de herhuisvesting van de bewoners mogelijk te maken en vlot te laten verlopen.

De eerste sloopwerken zijn nog niet voor morgen. De opmaak van een bouwplan voor de eerste bouwfase gaat in 2017 van start. De start van de bouw volgt onvermijdelijk twee tot drie jaar later. De precieze timing van de hele operatie kan nu nog niet worden meegedeeld, maar gelet op de grootschaligheid van het project mag gerekend worden op minstens tien jaar.