“Er is een grote private huurmarkt in Gent en een aanzienlijk deel van de verhuurde huizen is ouder dan 25 jaar. Als we de eigenaar-verhuurders kunnen aansporen om die panden kwaliteitsvol en duurzaam te renoveren, dan is dat uiteraard ook voor de Gentse huurders een goede zaak”, vertelt Tom.

Op de gemeenteraad van 21 november 2016 werd daarom het bestaande Gents subsidiereglement voor de verbetering van de woonkwaliteit gewijzigd. Eigenaars die werken (laten) uitvoeren om de woonkwaliteit en duurzaamheid van een bestaande eigen woning te verbeteren komen in Gent sinds lang in aanmerking om hun renovatiekosten deels terugbetaald te krijgen van de Stad. Maar na een evaluatie van het bestaande subsidiereglement bleek dat vooral werken aan oudere huurwoningen een bijkomende stimulans kunnen gebruiken.

Eigenaar-verhuurders  moesten tot nu in hun subsidieaanvraag onder andere aantonen dat ze tot een bepaalde inkomenscategorie behoren. Dat zorgde voor een drempel en administratieve rompslomp. “Het is de bedoeling om deze subsidies toegankelijker te maken”, legt Tom uit. “Eigenaars die werken (laten) uitvoeren in oudere huurwoningen krijgen voortaan in principe 20% van hun renovatiekosten terugbetaald. De subsidieaanvraag wordt eenvoudiger.” Zo zullen eigenaar-verhuurders niet langer hoeven aan te tonen welk inkomen ze hebben. De aanvraag staat nu open voor alle eigenaar-verhuurders.

Voorwaarde is wel dat de huurwoning minimaal 25 jaar oud is en in Gent gelegen is. De werken die in aanmerking komen zijn werken die de kwaliteit van de huurwoning verbeteren op vlak van verwarming, vochtbestrijding, sanitaire en elektrische installatie. Per huurwoning is een maximum bedrag van 1000 euro voorzien.

“Eigenaars die hun Gentse woning verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor of het Stedelijk Verhuurkantoor krijgen zelfs 50 % van hun renovatiekosten terugbetaald”, weet Tom. Hiervoor is maximum 1500 euro per woning voorzien.

Meer informatie over de woonpremie is te vinden op https://stad.gent/producten/woonpremie-woonkwaliteit