Sogent, het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf, gaat op zoek naar een ontwerpteam voor de mogelijke herbestemming van de zone rond het Heilig Hartplein in Sint-Amandsberg. Dit project maakt deel uit van het stadsvernieuwingsproject ‘En Route’ rond de wijken Dampoort en Sint-Amandsberg.

'Het Heilig Hartplein is één van de focusplekken van En Route. Het plein zou het kloppend hart kunnen worden van de Dampoortwijk. Een plek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, die gemakkelijk bereikbaar is en waar plaats is om te ontspannen… kortom: een echt centrum! Het Heilig Hartplein en omgeving hebben alle troeven om deze rol te vervullen' vertelt Tom Balthazar, voorzitter van sogent en schepen van stadsontwikkeling. Tom trekt zwaar aan de kar in dit project, samen met collega Filip Watteeuw, bevoegd voor de aanleg van het openbaar domein.

Sogent start nu de zoektocht naar een ontwerpteam dat samen met de Stad Gent deze herinrichting kan vormgeven. In een eerste fase kunnen geïnteresseerde ontwerpteams zich aanbieden. Vijf teams zullen geselecteerd worden op basis van hun kennis en ervaring met gelijkaardige opdrachten. Deze vijf teams maken in een tweede fase een wedstrijdontwerp op, waaruit het beste ontwerp kan gekozen worden. Alles verloopt in nauw overleg met de bewoners, buurtpartners en de stedelijke diensten.

'Als Stad willen we met  'En Route' bijdragen tot een buurt waar bewoners mee helpen bouwen aan hun wijk van morgen', besluit Tom.

Allez, En Route!

Samen met de bewoners en heel wat buurtpartners neemt de Stad Gent de wijken Dampoort en Sint-Amandsberg de komende jaren onder handen. Er is met het stadsvernieuwingsproject En Route plaats om pleinen, straten en parken te vernieuwen. Ook het sociale, culturele en handelsleven krijgen veel aandacht.

De voorbije jaren kwamen al heel wat ideeën rond stadsvernieuwing naar boven, van bewoners, van stadsmedewerkers, van experten. Daar is het Gentse studiebureau Maat-ontwerpers mee aan de slag gegaan. Het resultaat is een langetermijnvisie voor de wijken Dampoort en Sint-Amandsberg, met vaak gedurfde dromen, wensen en ideeën. Deze visie kwam tot stand met medewerking van de Vlaamse Gemeenschap.

Ruimte voor buurtparticipatie

Een focuspunt van En Route is dus de heraanleg van de zone rond de Heilig Hart-kerk. De Stad rekent niet alleen op ontwerpteams, maar ook op de huidige bewoners van de wijk om het plein en de omgeving mee vorm te geven.  Begin januari 2017 lanceerde de Stad een oproep naar geëngageerde buurtbewoners om mee na te denken over de toekomst van deze plek in een buurtatelier. Daarnaast bevraagt de Stad samen met gespecialiseerde partners op dit moment zoveel mogelijk bewoners en betrokken partners over hun noden en wensen voor de buurt. Dat het enthousiasme in de buurt groot is, staat buiten kijf. Een groep buurtbewoners nam hier vorig jaar al het initiatief om het oude pastoriegebouw aan het Heilig-Hartplein te laten functioneren als een heus ontmoetingscentrum.

De vijf geselecteerde ontwerpteams zullen met deze noden en wensen rekening moeten houden wanneer ze een wedstrijdontwerp opmaken. De vijf ontwerpen zullen ook voorgesteld worden aan de buurtbewoners. Zij kunnen hun bedenkingen meegeven vooraleer er één ontwerp wordt uitgekozen. Heel het traject verloopt dus in voortdurend overleg met de bewoners en alle buurtpartners. Over een mogelijke herinrichting van de zone wordt uiteraard ook overleg gepleegd met de eigenaars en gebruikers van de gebouwen daar.

Timing

De eerste fase gaat nu van start, geïnteresseerde ontwerpteams kunnen tot 20 maart 2017 hun kandidatuur stellen. De tweede fase zal rond de zomer van start gaan zodat de vijf wedstrijdontwerpen in het najaar van 2017 aan de buurt kunnen worden voorgesteld.