Tom Balthazar heeft als voorzitter van sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent met de symbolische eerste graafwerken het officiële startschot gegeven voor de bouw van de nieuwe sociale woningen op de plaats waar de eerste afgebroken Rabottoren stond. Meteen ook een belangrijke dag voor de vernieuwing van de Rabotsite, die nu op kruissnelheid komt.

'WoninGent realiseert in een eerste fase drie appartementsgebouwen op de plek waar vroeger de eerste Rabottoren stond. Ze tellen samen 131 energiezuinige appartementen voor sociale verhuring ', vertelt Tom. Het gebouw gesitueerd langs het Griendeplein zal ook ruimte bieden aan gemeenschapsvoorzieningen en/of winkels. Volgens de huidige planning zullen de sociale woningen in de tweede helft van 2018 in verhuring kunnen gaan.