Ondanks een negatief advies van de inspectie van Financiën ontvangt Jean-Claude Laes, ex-kabinetschef van Didier Reynders (MR) en de gebuisde topman van de fiscus, 33.000 euro per jaar. De job die hij uitoefent is volgens Kamerlid Dirk Van der Maelen (sp.a) een lege doos en kan maar beter afgeschaft worden.

Het verhaal begint in 2007, als topambtenaar Laes niet slaagt voor het Selorexamen waarmee hij hoopt geïnstalleerd te worden als nieuwe voorzitter van de FOD Financiën. Minister van Financiën Didier Reynders roept daarop een nieuwe job in het leven: hij stalt Laes bij de nieuw opgerichte Waarnemingspost Gewestelijke Fiscaliteit.

Laes mag niet enkel een jaar lang zijn wagen behouden, in 2010 besluit Reynders ook om hem een toelage van 33.000euro te gunnen. Ondanks een negatief advies van de Inspectie Financiën.

Onrealistisch

Dat advies dateert van 22 februari 2010, maar Dirk Van der Maelen kon het nu pas bemachtigen. Het is er daarom niet minder vernietigend om. De inspecteurs omschrijven de waarnemingspost als een onding 'dat geen enkele beslissingsautonomie heeft, dat geen wettelijke bevoegdheden uitoefent en geen enkele verantwoording dient af te leggen'.

Bovendien worden 'de leden niet aangeduid via een selectieprocedure' en worden ze al evenmin geëvalueerd. Dat Reynders aan de topman van deze dienst zo'n toelage gunt, omschrijft de inspectie dan ook als 'onrealistisch.' De oprichting was bovendien zo geregeld dat er geen akkoord van de minister van Begroting Guy Vanhengel (Open VLD) voor nodig was.

Vier pagina's

Een erg zwaar takenpakket heeft de dienst niet: ze gaat enkel over gewestbelastingen. Komt daar nog bij dat de bevoegdheid zo vaag omschreven is dat er volgens het inspectierapport 'geen enkele verantwoordelijkheid terzake in het geding is'. Of nog: 'Dat deze dienst op een bijzonder laag pitje draait wordt aangetoond door de jaarverslagen van de eerste twee werkingsjaren.' Dat van 2008 bevat welgeteld vier pagina's: de drie die al het jaarverslag van 2007 vormden en een extra vel papier voor 2008 zelf.

Dat neemt niet weg dat Laes de toelage kreeg van Reynders, die volgens Van der Maelen het vernietigende rapport doelbewust negeerde. In maart van dit jaar kwam staatssecretaris Bernard Clerfayt (MR), bevoegd voor de modernisering van Financiën, daarover als plaatsvervanger van Reynders uitleg geven in het parlement. Hij suggereert op dat moment dat er een positief advies is voor de toelage, verwijzend naar krantenartikels in die richting.

Ontslag

Aan die opmerking tilt Van der Maelen het zwaarst. Hij zegt dat hij in normale omstandigheden het ontslag van Reynders geëist zou hebben. 'Het is in elke democratie zo dat een minister ontslag moet nemen als hij het parlement beliegt. Maar deze regering is natuurlijk al ontslagnemend.' Hoe dan ook vraagt Van der Maelen dat de volgende regering de zaak bekijkt en de post van Laes gewoon afschaft.

© 2010 Corelio