MSK haalt de Toporovski-collectie weg in afwachting van de resultaten van het labo-onderzoek naar de echtheid van de werken. Daarmee werd gevolg gegeven aan onze vraag die we vorige week in de commissie cultuur stelden aan minister Gatz. De expertencommissie zal nu onderzoek voeren naar de echtheid van de werken én nagaan of het MSK correct gehandeld heeft.  

Zie hier het verslag van mijn tussenkomst in de commissie :