Sp.a en Groen komen afzonderlijk op bij de verkiezingen van 2018

Sp.a en Groen hebben sinds 2007 in de gemeenteraad intensief in kartel samengewerkt met voorstellen, kritische vragen en bedenkingen zoals dat hoort.

De meerwaarde hiervan was er zeker. De fractie zal dan ook tot eind 2018 deze samenwerking in de gemeenteraad verder zetten.

Tijdens een recente bespreking hebben beide partijen evenwel besloten om in oktober 2018 niet meer samen naar de kiezer te trekken. We gingen in de afgelopen verkiezingen wel samen vooruit, maar anderzijds loert het risico van het berusten in het kartel om de hoek. We willen nu elk afzonderlijk vooruit, elk meer een eigen weg kunnen gaan. Dat onze wegen elkaar nog vaak zullen kruisen, daar zijn we als partijen zeker van.

Zowel binnen sp.a als Groen is men van mening dat met een eigen lijst nog meer de eigenheid kan behouden blijven en elk nog beter zijn prioriteiten kan benadrukken.

Er kan in de toekomst zeker nog op veel thema’s samengewerkt worden zonder dat dit vanuit een kartel dient te gebeuren.

Zowel sp.a als Groen starten dan ook vanaf heden individueel de lijstvorming en campagne naar de komende gemeenteraadsverkiezingen toe!

Meer nieuws daarover zullen beide partijen ten gepaste tijd zeker meedelen.

Meer informatie over dit persbericht

Namens sp.a Torhout: Paul Dieryckx, fractieleider sp.a/groen