Zondag 27 mei wordt het Amazoneplein feestelijk heropend. Het plein belooft er mooi uit te zien, met verschillende reliëfen en waterpartijen.

We vingen als jongeren echter ook al heel wat ontevreden en verontrustende reacties op. Jonge voetballertjes missen hun open vlakte, maar het zijn vooral de 4 bufferbekkens die buurtbewoners en ouders zorgen baren.

Iedereen weet dat dergelijke waterpartijen op een plaats waar kinderen spelen onveilig zijn. Meermaals zijn al ballen van spelende kinderen uit het water gevist en tijdens de vrieskou waagden enkelen zich zelfs op het dunne  ijs. Nadat de zwempartijen schepen Elsie Desmet ter ore kwamen werden er bordjes geplaatst dat zwemmen er verboden is, maar dit lijkt ons geen afdoende maatregel om er de veiligheid van ieder spelend kind te garanderen.

We begrijpen dat de wijk deze bufferbekkens in het kader van de waterhuishouding nodig heeft. Maar we maken ons ernstig zorgen om de huidige inrichting er van. Daarom zullen we vragen aan sp.a-gemeenteraadslid Paul Dieryckx om hierin tussen te komen op de gemeenteraad, zodat een oplossing kan worden gezocht.

Verder vragen we dat bij toekomstige projecten prioritair wordt gedacht aan de veiligheid van kinderen. Zo wordt ook het nieuwe speelbos in Groenhove gebouwd rond een bufferbekken. We hopen in ieder geval dat jeugdbewegingen en gezinnen hun kinderen daar met een gerust hart kunnen laten ravotten.

Ine, Tijs, Lindsey, Timothy, Karel & Emmy