Als er in de Kempen geen grote investeringen komen voor de bouw van bijkomende rusthuizen, zal het tekort aan bedden in die sector binnen 15 jaar oplopen tot 500. Dat berekende Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Bertels (SP.A) op basis van een enquête van de vzw Zorgnet-Icuro.

Kempen Jan Bertels ging aan de slag met de cijfers van een rondvraag van Zorgnet-Icuro(een netwerk dat zorgorganisaties groepeert en vertegenwoordigt uit de social profitsector in Vlaanderen, nvdr.) over het aantal rusthuis bedden dat Vlaanderen op termijn te kort dreigt te komen.

Dit jaar zijn er dat nog geen, maar -mede door de beslissing van de Vlaamse regering om de subsidies voor al vergunde nieuwe rusthuizen voor dit jaar 'on hold' te zetten- berekende Zorgnet-Ituro dat er volgend jaar in Vlaanderen al 800 tekort zouden zijn, en 2017 zo'n 1.500 en in 2025 al zo'n 2.700. Daarna zou het aantal ontbrekende bedden in Vlaanderen weer dalen, om te blijven hangen rond de 2.000 per jaar.

'Maar in de Kempen zijn de cijfers veel zwaarder', zegt Jan Bertels. Hij kwam tot die conclusie toen hij de cijfers over de bevolking in Vlaanderen én het aantal gebruikers van thuis- en ouderenzorg projecteerde op onze regio.

'Daar zijn twee redenen voor', zegt Bertels. 'In de Kempen hebben we een historische achterstand inzake bouw van rusthuizen. In de jaren tachtig en negentig bleven senioren in de Kempen nog altijd langer zelfstandig dan in steden zoals Antwerpen bijvoorbeeld. Als ze het niet meer alleen konden blijven, gingen ze bij hun kinderen inwonen.'

Kempen vergrijzen sneller

Een tweede reden is dat de Kempen sneller vergrijzen dan de rest van Vlaanderen. Dat komt omdat het platteland minder (jonge) migranten (met meer kinderen) ontvangt dan in meer verstedelijkte regio's.

'Die twee oorzaken zorgen ervoor dat de zwaarte van de zorg in de rusthuizen alsmaar stijgt. Voor de Kempen geldt dat des te meer als je ziet dat van het geraamde toekomstige tekort van gemiddeld 2.000 bedden in Vlaanderen er 500 van de Kempen bij zijn. Dat is 25 procent. Dat is buiten proportie. We zouden van de minister van Volksgezondheid dan ook 25 procent van de toekomstige toelagen moeten eisen.'

Geen subsidies

Twaalf Kempense woonzorgcentra hadden eind oktober 2014 een vergunning op zak voor de nieuwbouw of modernisering van hun rusthuis. Maar sinds minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) begin dit jaar liet weten dat onze regio niet moet rekenen op de voorgespiegelde 59 miljoen euro subsidies, zitten de directies van een aantal van die rusthuizen met de handen in het haar.

De geplande nieuwbouw zou in de Kempen de volgende jaren voor minstens 350 plaatsen in rusthuizen hebben gezorgd. Vraag is of we die ooit inhalen.

Op het kabinet-Van Deurzen luidt het dat de regering bij de erkenningskalender van de rusthuizen zal rekening houden met de regionale verschillen die er zijn inzake tekort aan rusthuisbedden.

'In Limburg is de problematiek nog groter. Maar diegene met het grootste tekort krijgen de hoogste prioriteit', zo luidt het.

Marc helsen ■

bron: Het Nieuwsblad 17/09/2015