Draaiboek bij ongelukken voorkomt tijdsverlies

Verkeersveiligheid en hulp voor slachtoffers moet altijd prioritair zijn op doorstroming en economische overwegingen”, zeggen Karin Temmerman en Steve D’Hulster. “De voorstellen van Touring zijn absurd.” Beiden pleiten voor incident management, met een draaiboek om ongelukken en incidenten snel en efficiënt aan te pakken. “Nu gaat er kostbare tijd verloren.”

sp.a-Kamerlid Karin Temmerman reageert verontwaardigd op de voorstellen van Touring om wagens met gewonde slachtoffers weg te takelen. Files blijven uiteraard een enorm economisch probleem en een deel van de files wordt inderdaad door incidenten veroorzaakt. Het voorstel om de verkeersellende na ongevallen te beperken door wrakken weg te takelen met de slachtoffers er nog in is echter complete waanzin. Veiligheid op de plaats van het incident moet absoluut op de eerste plaats komen en mag niet prevaleren op zorgvuldigheid en snelheid. Liever nog altijd met de ziekenwagen dan met een wrak naar het ziekenhuis.”

Karin Temmerman en Vlaams Parlementslid Steve D’Hulster pleiten om een voorbeeld te nemen aan Nederland, waar een wettelijk kader bestaat voor incident management sinds 1999.

Karin Temmerman: “bij verkeersincidenten zijn een groot aantal partijen betrokken. Hulpdiensten, waaronder politie, brandweer en ambulances; commerciële partijen (zoals bergers, schade experts…) en diverse oveheidsdiensten. Al deze partijen zijn gebaat bij een snelle, veilige en efficiënte afhandeling van verkeersongevallen. Maar elke partij heeft ook andere belangen. Met een duidelijk wettelijk draaiboek inzake incident management verhelpen we dit.”

Volgens Temmerman en D’ Hulster bestaan er momenteel te weinig eenduidige protocols over wie wat waar en wanneer zal doen. Vaak weet men van de ander niet waar die mee bezig is, of worden tegenstrijdige signalen gegeven. Hierdoor gaat kostbare tijd verloren.

Steve D’ Hulster: “incident management mag niet alleen betrekking hebben op het detecteren en opruimen van incidenten, maar ook het op het geven van informatie daarover aan andere weggebruikers en het omleiden van verkeer over alternatieve routes. Het moet kaderen in een breder dynamisch verkeersmanagement.”

Volgens D’ Hulster is het daarnaast ook belangrijk om volop in te zetten op het integereren van nieuwe ICT-toepassingen in ons verkeerssysteem. “De installatie van intelligente voertuigsystemen leidt bijvoorbeeld tot het verbeteren van de detectie van incidenten. De systemen bestaan en de studies liggen er. We moeten er nu enkel nog in durven te investeren.”

Temmerman en D’Hulster zullen de bevoegde ministers Schouppe en Crevits ondervragen over de huidige procedures.