Sp.a wil ‘Trainmiles’ invoeren, een puntensysteem dat trouwe treinreizigers beloont. Zo wil de partij reizen met de trein aantrekkelijker maken. «Het kan een extra stimulans zijn om je te verplaatsen met de trein, ook in je vrije tijd», legt Kamerlid David Geerts uit aan Metro.

Het concept is eenvoudig. Trainmiles is een spoorspaarkaart, analoog met de Airmiles in de luchtvaartsector of de Delhaize pluskaart: door het sparen van punten kan de reiziger-klant allerhande voordelen bekomen.  Zo kan een abonnee afgelegde treinkilometers sparen op  de mobibkaart. Hoe meer de reiziger de trein neemt, hoe meer punten er worden verzameld. Deze punten kunnen ingeruild worden in de vorm van treintickets voor pakweg een uitstapje met het gezin naar de kust.

Uit de cijfers blijkt immers dat veel gezinnen vandaag de auto nemen voor uitstapjes omdat dit eenmaal goedkoper is dan voor het hele gezin treintickets te kopen. Op deze manier wil David Geerts (sp.a) gezinnen ook meer in het weekend de trein op krijgen.

Nog nooit waren de files zo lang. Nog nooit was de oproep naar een modal shift zo groot. Nog nooit bespaarde een regering zoveel op openbaar vervoer.

2015 was een recordjaar voor wat het aantal files op onze Belgische wegen betreft. ‘Maak van onze files werelderfgoed’, is een campagne door de NMBS opgestart.  Meer dan 1.200 uur lang, gedurende 46 dagen meer dan 300 km op een dag. (filebarometer Touring Mobilis). Ook het aantal verkeersongevallen steeg voor het eerst in 2015 sinds 2011. Maar liefst 727 mensen lieten hierbij het leven.

Nochtans was 2015 ook het jaar van het klimaatakkoord in Parijs, waar 195 naties, het engagement aangaan om onze aarde niet boven de catastrofale 2°C te laten uitkomen. Voluit gaan voor investeringen in stipt, comfortabel en frequent openbaar vervoer zou een logische beslissing zijn.

“Jammer genoeg maakt deze regering een totaal tegenovergestelde keuze: ze bespaart 2,1 miljard bij de spoorwegen en ontziet de bedrijfswagens. Hiervoor zijn moedige sturende politieke beslissingen nodig, maar ook kleine ingrepen die de mensen aanzetten meer gebruik te maken van openbaar vervoer kunnen hierbij helpen”, zegt David Geerts.

Volgens David Geerts kan het systeem een terugverdieneffect genereren: “Het opsparen van trainmiles kan een extra stimulans zijn om verplaatsingen met de trein te doen ook buiten het klassieke woon-werk verkeer, en kan het mensen aanzetten sneller de trein te nemen.  Het is bovendien een manier om de rest van het gezin vertrouwd te maken met het openbaar vervoer.”

Over de praktische zaak wijdt David Geerts nog niet uit: “Voor de abonnementen kunnen de punten op de mobibkaart, voor de losse tickets zou men een  spoorspaarkaart aan de reizigers kunnen bezorgen, vrijblijvend, zoals dat vandaag ook bestaat bij de supermarkten.”