“Een immense vooruitgang”, zo noemde eurocommissaris Cecilia Malmström de opening van de TTIP-leeskamers tijdens haar bezoek aan het Vlaamse parlement. Güler Turan (sp.a) ging vandaag als eerste de geheime onderhandelingsteksten inkijken. “Ik ben enkel ongeruster geworden. Dit is een klucht.”

Na fel protest vanuit zowel het middenveld als de politiek, zet de Europese Commissie schuchtere stapjes richting meer transparantie omtrent het Transatlantisch Handels- en Investeringsverdrag (TTIP). Voortaan publiceert de Commissie haar onderhandelingsvoorstellen en informeert ze het middenveld in een daartoe opgerichte adviesgroep. “De leeskamers moesten de kers op de taart zijn van dit charmeoffensief, maar zijn niet meer dan een schijnvertoning,” zegt Turan ontgoocheld.

“Een veiligheidsofficier kwam me oppikken aan het onthaal, om de volgende twee uur niet meer van mijn zijde te wijken. Mijn elektronische toestellen moest ik afgeven. Enkel handgeschreven notities waren toegelaten. En vooral: ik moest een gedragscode ondertekenen die een strikte geheimhoudingsplicht oplegt.”

Wanneer de bezoekers van de leeskamer de gedragscode verbreken en toch informatie verspreiden over de inhoud van de teksten, riskeren zij zware sancties en worden de leeskamers in alle EU-lidstaten gesloten. Dit maakt het onmogelijk voor de parlementen om hun job te doen, namelijk het voeden en voeren van een democratisch publiek debat. “Dit verdrag wordt onderhandeld in naam van de burgers. Zij dragen er ook de gevolgen van. Hun recht op informatie wordt met de voeten getreden en dat is onaanvaardbaar. De manier waarop de leeskamers georganiseerd zijn, versterkt de sfeer van geheimzinnigheid alleen maar. Dit is geen transparantie,” aldus Turan.

Over de concrete inhoud mag het parlementslid dus niets zeggen, maar gerustgesteld is ze allerminst. “Vooral de impact van dit verdrag op onze democratische besluitvorming, op onze publieke diensten en op standaarden inzake milieu, gezondheidszorg, consumentenbescherming en arbeidsrechten blijft mij grote zorgen baren.”

 “Als de voorstanders van TTIP dan toch zo zeker zijn van de voordelen, waarom dan die geheimdoenerij?” werpt Turan op. Sp.a vraagt dat alle parlementsleden van de lidstaten de onderhandelingsteksten gewoon in hun mailbox krijgen, zoals 11.11.11 eerder al bepleitte.