Ik maak deze dan ook graag bekend. Voor deze vergaderingen vinden ook héél wat – onbezoldigde – voorbereidingsvergaderingen plaats. Politiek doen we voor de Diestenaar , voor de Vlaams - Brabander. Niet voor onze portemonnee… . Benieuwd of ook andere mandatarissen mijn voorbeeld volgen met deze transparantie…