Op de gemeenteraad van maart heb ik volledige duidelijkheid gevraagd over alle vertegenwoordigingen van lokale mandatarissen (burgemeester, schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden)  in intercommunales, samenwerkingsverbanden, CVBA’s, raden van bestuur en alle andere tussenstructuren waar zij namens de gemeente Erpe-Mere in vertegenwoordigd zijn, zegt sp.a-gemeenteraadslid Anja Vanrobaeys.  We moeten immers in alle transparantie zeggen welke mandaten we hebben en welke vergoedingen er tegenover staan. Want tot mijn grote verbazing werd zelfs de zitpenning die we per gemeenteraad of gemeenteraadscommissie krijgen, niet meer vermeld op de vernieuwde gemeentelijke website. 

Hoewel het op de gemeenteraad eerst werd geantwoord de gegevens op het gemeentehuis ter inzage te leggen, heeft het gemeentebestuur nu toch de mandaten en vergoedingen van de gemeenteraadsleden op de gemeentelijke website gepubliceerd (zie bijlage). Hopelijk wordt dezelfde lijst ook gepubliceerd voor de OCMW-raadsleden. In ieder geval zijn daardoor ook de presentiegelden voor de gemeenteraad opnieuw raadpleegbaar voor de burgers. 

Zelf wil ik een stap verder gaan en niet alleen mijn mandaten en vergoedingen (zie in lijst als bijlage) vermelden, maar ook bekendmaken hoeveel vergoeding ik daarvoor per jaar krijg. Omdat ik als enige verkozene van mijn fractie in de gemeenteraad ben verkozen, zetel ik ook in elke gemeenteraadscommissie. Hiermee wordt de democratische controle verzekerd aan alle fracties, ook de kleintjes. 

Daarvoor krijg ik 205,04 euro bruto per gemeenteraad en 102,54 euro bruto per commissie.  Het presentiegeld ontvang ik wanneer er een vergadering doorgaat en wanneer ik aanwezig ben. Er zijn over het algemeen 10 gemeenteraden per jaar en 4 Verkeerscommissies per jaar. De andere gemeenteraadscommissies komen alleen samen wanneer het nodig is. De commissie algemeen politiereglement bijvoorbeeld komt alleen samen wanneer er een nieuw politiereglement wordt opgesteld.  

In 2016 ontving ik hiervoor in totaal 1.105,61 euro bruto, daarvan ging 431,19 bedrijfsvoorheffing af aangezien ik als raadslid door de fiscus wordt beschouwd als zelfstandige.  Van het bruto-bedrag stort ik 10% door aan de sp.a voor lokale partijwerking. In 2016 hield ik nette op jaarbasis 995, 05 euro over.