De NMBS moet de reizigersorganisaties fundamenteel betrekken bij de beslissingen die een impact hebben op de treinreizigers. Sp.a-kamerlid David Geerts dient een wetsvoorstel in voor de oprichting van een onafhankelijk orgaan waarin de reizigersorganisaties actief deelnemen aan het overleg met de spoorwegmaatschappij en de overheid. “De reizigers een stem geven, is de beste manier om de dienstverlening op het spoor te verbeteren en op niveau te houden.”

Het recente Fyra-fiasco is volgens Geerts de perfecte illustratie van wat er mis loopt als de reizigers niet gehoord worden. “Bij de totstandkoming van het hele Fyra-project is amper geluisterd naar wat de reizigers zelf verwachtten, er is enkel geluisterd naar de wensen van de operatoren NMBS en NS. Met rampzalige gevolgen: een veel te dure trein die nooit fatsoenlijk gereden heeft.” 

“De hervorming van de NMBS-structuur is de ideale aanleiding om de reizigersorganisaties te betrekken bij de beslissingen die een impact hebben op de reizigers”, aldus Geerts. “Minister Labille benadrukt net als zijn voorganger Magnette dat de reiziger centraal moet staan in de nieuwe structuur. De reizigersorganisaties zijn nu wel vertegenwoordigd in het Raadgevend Comité, maar dat heeft een te beperkte draagkracht. Ze moeten echt kunnen wegen op de besluitvorming om een goeie dienstverlening te verzekeren.”

 

Het wetsvoorstel dat Geerts zal indienen, zorgt voor de oprichting van een onafhankelijke organisatie die de reizigersorganisaties bundelt. Zo krijgt het sporadisch overleg een structureel karakter. In Nederland bestaat er met LOCOV  (Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer) al een gelijkaardige organisatie. In LOCOV zitten alle reizigersorganisaties vertegenwoordigd. Zij behartigen de belangen van de consumenten door overleg te plegen tussen Pro Rail, de Nederlandse Spoorwegen en het Ministerie van Milieu en Infrastructuur.

 

David  Geerts: “In België zou de nieuwe onafhankelijke organisatie onder de werking van de FOD Mobiliteit kunnen vallen. Ze wordt dan op regelmatige basis betrokken bij de belangrijke beslissingen die de NMBS neemt. Maatregelen met een grote impact op de reiziger passeren dan altijd langs de reizigersorganisaties.”