De provinciegouverneur Lodewijk De Witte en gedeputeerde Marc Florquin overhandigden 4 troostdozen aan de Politiezone Demerdal-DSZ.

Met de troostdoos kan de politie jonge slachtoffers van traumatische gebeurtenissen bijstaan. Deze doos is een praktisch hulpmiddel om kinderen na een plots overlijden te ondersteunen bij hun rouwverwerking.

De politie is meestal als eerste aanwezig bij een traumatische gebeurtenis, zoals een verkeersongeval, zelfmoord of geweld. De slachtofferbejegenaar van de politie staat dan in voor de eerste opvang, praktische bijstand en informatieverstrekking aan slachtoffers of nabestaanden. Vaak zijn dat kinderen.

‘Vanuit de politiezones was er een vraag om op zulke momenten iets tastbaars te kunnen geven aan of voor een kind. De troostdoos is een goed instrument. Daarom kocht de provincie Vlaams-Brabant 112 dozen aan, 4 voor elke politiezone en voor de federale politie. De verdeling en opvolging gebeurt door de maatschappelijk assistenten bij de federale politie in Leuven en Asse’, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

De troostdoos is een belangrijke informatiebron en een praktisch hulpmiddel.

‘Ouders leren ermee over het rouwproces van hun kinderen en krijgen informatie over hoe te communiceren over het traumatische overlijden. Tegelijk bevat het doosje praktische materialen voor de kinderen, zoals een herinneringsboekje en een fotoboekje, attributen om een gedenkhoekje in te richten, een emotiemeter, popjes, armbandjes en een speelgoedtelefoontje’, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor gezondheid.

De troostdoos is er gekomen op basis van het project ‘De eerste troost’, een samenwerking van CAW Archipel, verliestherapeuten (zoals De Bleekweide uit Gent), Palliatieve Zorg Vlaanderen en gezinnen die een dierbare verloren hebben. Een stagiaire bij een lokale politie maakte van de inhoud van de doos haar eindwerk.

Bekijk hier enkele sfeerbeelden.