Uit de ‘Stadsmonitor 2017’ blijkt dat 54% van de Gentenaars bereid is om mee te praten over de toekomst van de stad, de hoogste score van alle Vlaamse centrumsteden. “Daar zijn we bijzonder trots op” zeggen Daniel Termont en Rudy Coddens. “De Gentenaars maken al jarenlang méé de stad. Dat komt omdat wij al sinds eind jaren ’80 inzetten op participatie. Denk aan onze gebiedsgerichte werking, aan de wijkdebatten en de wijkbeurzen, aan het succes van de buurtsubsidies van ‘Wijk aan zet’; enzovoort.”

“In 2017 zijn we nog een ferme stap verder gegaan met het ‘Project Burgerbudget’, een experiment om de Gentenaars nog meer de kans te geven om zelf aan hun wijk en stad te bouwen.” Daniel maakte 1,35 miljoen euro vrij voor projecten die tot 150.000 euro konden krijgen. “De hoogte van de subsidies alléén al, is uitzonderlijk. Daarnaast zat in dat project ook nog eens een stemming door Gentenaars vanaf 16 jaar. Meer dan 15.000 Gentenaars stemden al bij deze eerste editie. Dat is een mooi teken van betrokkenheid. Ondertussen zijn 17 projecten opgestart en ‘bougeert’ er van alles in onze wijken.”

Sp.a en Groen willen vanzelfsprekend ook op dié weg verder gaan vanaf 2019. In ons programma voor de verkiezingen van 14 oktober zit een uitgebreid hoofdstuk ‘Participatie en politieke vernieuwing’, dat kan u lezen op de website van het kartel.