Brandweerman of politieagent worden is voor velen nog steeds een jongensdroom. Wie in de Technische Scholen Mechelen (TSM) het diploma Integrale Veiligheid behaalt, geniet een vrijstelling voor een aantal selectieproeven. "Kandidaten die slagen, kunnen onmiddellijk beginnen aan de stage van brandweerman", zegt schepen van Onderwijs Caroline Gennez (sp.a).

"Voor de politieopleiding moeten jongeren niet langer de kennis- en sportproef afleggen, en het gesprek met de selectiecommissie valt weg. Het is niet bedoeling om de lat voor deze beroepen lager te leggen. Wel om meer mensen over de lat te helpen", geeft Gennez aan.

Beroepen in de veiligheidssector raken moeilijk ingevuld. Bewakingsfirma's en overheid zijn voortdurend op zoek naar bewakingsagenten, voetbalstewards en gemeenschapswachten. "Met een zevende jaar Veiligheidsberoepen in het beroepsonderwijs komt onze school hier aan tegemoet", zegt Ann Cobbaert, directeur van KTA Wollemarkt. "Wie de opleiding tot een goed einde brengt, kan onmiddellijk aan de slag. Ze is zoveel mogelijk afgestemd op kennis en vaardigheden die toekomstige werkgevers vragen. Ze hebben al stage- en werkplaatsen toegezegd. Onze leerlingen behalen trouwens ook hun EHBO-brevet", legt Cobbaert uit.

Geen hoogtevrees

Mechels brandweercommandant Philippe Maudens had maandag zijn eerste gesprek met de mensen van TSM. Hij ziet wel iets in de opleiding. "Jonge mensen die vandaag kiezen voor ons beroep moeten eerst door het ingangsexamen geraken. Daarna volgen twee tot drie maanden opleiding en een jaar stage. Pas nadien weten ze of de job hen ligt", zegt hij. "Zo mag je als brandweerman bijvoorbeeld geen claustrofobie hebben, of hoogtevrees. En je moet ook bestand zijn tegen de stress die hitte met zich meebrengt. Een opleiding Integrale Veiligheid heeft als voordeel dat je nadien nog alle kanten uit kan."

Maudens is ook bereid om zijn steun te verlenen aan de opleiding. "Zolang ze de operationele werking van onze dienst niet hindert, heb ik daar geen probleem mee", stelt de kapitein. "Ik begrijp best dat een school voor zo'n opleiding niet kan investeren in duur materieel."

Het KTA organiseert zaterdag 27 juni van 11 tot 16u een infodag over de opleiding. TSM heeft zijn infodag al op zaterdag 25 april, van 10 tot 15u.